לקראת חג הפסח מקיימת המועצה הדתית הגעלת כלים מרכזית, במועדים המפורסמים מבעוד מועד.

מובהר כי הכלים המובאים להגעלה ינוקו היטב ואין להשתמש בהם לפחות 24 שעות קודם להגעלה.

במעמד ההגעלה משתתף רב, אשר מפקח על הפעולה ומשיב לשאלות הציבור בענייני הכשרת הבית והכלים לפסח.​