על מנת להוציא תעודת רווקות יש צורך ב:

  1. 2 תמונות
  2. 2 עדים (תוקף העדות 3 חודשים. יש לפנות לרבות כ-3 חודשים לפני מועד החתונה)
  3. העתק הכתובה או תעודת הנישואין של ההורים.
  4. תעודת זהות + ספח כתובת
  5. דמי רישום בסך 152 ₪

במידה והנרשם הוא גרוש – יש צורך בתעודת גירושין ומעשה בית דין.