ניתן לקבל שירותי מרשם אוכלוסין בבניין המועצה המקומית גן יבנה, קומה א' במשרדי מחלקת שפ"ע.

שירותים ניתנים

  • שינוי כתובת
  • תעודת לידה
  • תעודת פטירה
  • רישום רך נולד
  • בקשה למתן תיעוד לרשם האוכלוסין
  • בקשה לשינויים
  • השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין.

שירותים הכרוכים בתשלום (כגון: הפקת תעודות, חידושים ועוד) נעשים על ידי משרד הפנים בלבד.

פרטי התקשרות וקבלת קהל

  • ימי א' בין השעות 16:00 עד 17:45
  • טלפון 08-8545615