בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שםתפקידטלפוןדוא"לפקסכתובתקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
מנהלת מחלקת נוער08-8672199noar@gan-yavne.co.il08-8672199מועדון הנקודה, רחל המשוררת 4 פתח מידע נוסףמחלקת נוער
דוא"ל
פקס
08-8672199
כתובת
מועדון הנקודה, רחל המשוררת 4
מנהלת מחלקת נוער08-8672199noar@gan-yavne.co.il08-8672199מועדון הנקודה, רחל המשוררת 4 פתח מידע נוסףמחלקת נוער
דוא"ל
פקס
08-8672199
כתובת
מועדון הנקודה, רחל המשוררת 4
ראש המועצה08-8545681drorah@gan-yavne.co.il08-8574566רח' הרצל 1

קבלת קהל עם ראש המועצה ו"קו טלפוני פתוח"
בתיאום טלפוני מוקדם: 08-8545666

פתח מידע נוסףמינהלה ראשיתלשכת ראש העיר
דוא"ל
פקס
08-8574566
כתובת
רח' הרצל 1
קבלת קהל

קבלת קהל עם ראש המועצה ו"קו טלפוני פתוח"
בתיאום טלפוני מוקדם: 08-8545666

מנהלת לשכה08-8545681avigail@gan-yavne.co.il08-8574566רח' הרצל 1

קבלת קהל עם ראש המועצה ו"קו טלפוני פתוח"
בתיאום טלפוני מוקדם: 08-8545666

פתח מידע נוסףמינהלה ראשיתלשכת ראש העיר
דוא"ל
פקס
08-8574566
כתובת
רח' הרצל 1
קבלת קהל

קבלת קהל עם ראש המועצה ו"קו טלפוני פתוח"
בתיאום טלפוני מוקדם: 08-8545666

מנכ"ל המועצה08-8545671ilans@gan-yavne.co.il08-8574566רח' הרצל 1 פתח מידע נוסףמינהלה ראשיתלשכת מנכ"ל
דוא"ל
פקס
08-8574566
כתובת
רח' הרצל 1
מזכירת מנכ"ל08-8545671dinaco@gan-yavne.co.il08-8574566רח' הרצל 1 פתח מידע נוסףמינהלה ראשיתלשכת מנכ"ל
דוא"ל
פקס
08-8574566
כתובת
רח' הרצל 1
אחראי נגישות08-8545659    פתח מידע נוסףמינהלה ראשיתאחראי נגישות
ממונה למניעת הטרדה מינית08-6218352rinak@gan-yavne.co.il   פתח מידע נוסףמינהלה ראשיתממונה למניעת הטרדה מינית
מבקר המועצה08-8545683mevaker@gan-yavne.co.il08-8574566הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףמבקר המועצה
דוא"ל
פקס
08-8574566
כתובת
הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
יועצת משפטית08-8545669 | 08-8545671yael@gan-yavne.co.il08-8574566  פתח מידע נוסףמחלקה משפטית
דוא"ל
פקס
08-8574566
מנהלת מחלקת משאבי אנוש08-8545626limors@gan-yavne.co.il08-8545625קיבוץ גלויות 3. מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה פתח מידע נוסףמשאבי אנוש
דוא"ל
פקס
08-8545625
כתובת
קיבוץ גלויות 3. מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
חשבת שכר08-8545626IrenaK@gan-yavne.co.il08-8545625קיבוץ גלויות 3. מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה פתח מידע נוסףמשאבי אנוש
דוא"ל
פקס
08-8545625
כתובת
קיבוץ גלויות 3. מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
מזכירה08-8545628merava@gan-yavne.co.il08-8545625קיבוץ גלויות 3. מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה פתח מידע נוסףמשאבי אנוש
דוא"ל
פקס
08-8545625
כתובת
קיבוץ גלויות 3. מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
גזבר המועצה08-8545602alonm@gan-yavne.co.il08-8545603הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףגזברות
דוא"ל
פקס
08-8545603
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
מזכירת הגזבר08-8545602  08-8545603הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףגזברות
פקס
08-8545603
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
מנהלת מחלקת ארנונה וגביה irisn@gan-yavne.co.il08-8545616הרצל 6 , מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה

טופס פניה מקוון: פניה מקוונת לגביה
שירותים דיגיטלים: https://www.mast.co.il
מוקד בירורים ותשלומים
שעות: 08:30-17:30   טלפון:  076-5300917
תשלום מקוון: לביצוע תשלום דרך האינטרנט
תשלום בכרטיס אשראי ללא המתנה: 03-9275814

פתח מידע נוסףארנונה וגביה
דוא"ל
פקס
08-8545616
כתובת
הרצל 6 , מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל

טופס פניה מקוון: פניה מקוונת לגביה
שירותים דיגיטלים: https://www.mast.co.il
מוקד בירורים ותשלומים
שעות: 08:30-17:30   טלפון:  076-5300917
תשלום מקוון: לביצוע תשלום דרך האינטרנט
תשלום בכרטיס אשראי ללא המתנה: 03-9275814

מהנדס המועצה08-8545631droriv@gan-yavne.co.il 08-8545632הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

פתח מידע נוסףהנדסה ותכנון
דוא"ל
פקס
08-8545632
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

מזכירה08-8545631debyeng@gan-yavne.co.il08-8545632הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

פתח מידע נוסףהנדסה ותכנון
דוא"ל
פקס
08-8545632
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

עוזרת למהנדס08-8545633 08-8545632הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

פתח מידע נוסףהנדסה ותכנון
פקס
08-8545632
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

עוזר למהנדס08-8545623 08-8545632הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

פתח מידע נוסףהנדסה ותכנון
פקס
08-8545632
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

מנהלת וועדה מקומית לתכנון ובניה08-8545702vaada@gan-yavne.co.il08-8545703הרצל 1 (בצמוד לבניין המועצה)

יום א' 08:30-12:00
מחלקת הנדסה בין השעות 16:00-18:00 בתיאום מראש.
יום ג' 08:30-12:00 תתקיים קבלת קהל לאנשי המקצוע ומגישי הבקשות (אדריכלים, מהנדסים, עורכי דין ועוד)

פתח מידע נוסףהנדסה ותכנוןועדה מקומית לתכנון ובניה
דוא"ל
פקס
08-8545703
כתובת
הרצל 1 (בצמוד לבניין המועצה)
קבלת קהל

יום א' 08:30-12:00
מחלקת הנדסה בין השעות 16:00-18:00 בתיאום מראש.
יום ג' 08:30-12:00 תתקיים קבלת קהל לאנשי המקצוע ומגישי הבקשות (אדריכלים, מהנדסים, עורכי דין ועוד)

מנהלת אגף החינוך08-8545642AyeletT@gan-yavne.co.il08-8545643הרצל . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה 6

ימים א'-ה' 08:00-12:30
יום א' 16:00-18:00

פתח מידע נוסףחינוך
דוא"ל
פקס
08-8545643
כתובת
הרצל . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה 6
קבלת קהל

ימים א'-ה' 08:00-12:30
יום א' 16:00-18:00

מזכירה ראשית08-8545644rachelsapir@gan-yavne.co.il08-8545643הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
ימים א'-ה' 08:00-12:30
יום א' 16:00-18:00
פתח מידע נוסףחינוך
דוא"ל
פקס
08-8545643
כתובת
הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל
ימים א'-ה' 08:00-12:30
יום א' 16:00-18:00
מזכירת קבלה08-8545642einath@gan-yavne.co.il08-8545643הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה

ימים א'-ה' 08:00-12:30
יום א' 16:00-18:00

פתח מידע נוסףחינוך
דוא"ל
פקס
08-8545643
כתובת
הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל

ימים א'-ה' 08:00-12:30
יום א' 16:00-18:00

מנהלת מחלקת גני ילדים08-8545653/1yehuditshitrit@gan-yavne.co.il08-8545643הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףחינוךגני ילדים
דוא"ל
פקס
08-8545643
כתובת
הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
מזכירת מחלקת גני ילדים08-8545651Adaa@gan-yavne.co.il08-8545643הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףחינוךגני ילדים
דוא"ל
פקס
08-8545643
כתובת
הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
מחלקת הסעות ולימודי חוץ08-8545645mazala@gan-yavne.co.il08-8545643הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףחינוךהיסעים
דוא"ל
פקס
08-8545643
כתובת
הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קצינת ביקור סדיר08-8545647reut@gan-yavne.co.il הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףחינוךקצינת ביקור סדיר
דוא"ל
כתובת
הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
מזכירה במחלקת גני ילדים08-8545653iritt@gan-yavne.co.il08-8545643הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףחינוך
דוא"ל
פקס
08-8545643
כתובת
הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
מנהל השירות הפסיכולוגי08-8574312, 08-8673803psych@gan-yavne.co.il08-8673647השופטים (צמוד לבי"ס "סיני"), גן יבנה 70800

ימים א'-ה'  8:00-16:00

פתח מידע נוסףחינוךשירות פסיכולוגי חינוכי
דוא"ל
פקס
08-8673647
כתובת
השופטים (צמוד לבי"ס "סיני"), גן יבנה 70800
קבלת קהל

ימים א'-ה'  8:00-16:00

מזכירת השפ"ח08-8574312, 08-8673803psych@gan-yavne.co.il08-8673647השופטים (צמוד לבי"ס "סיני"), גן יבנה 70800
ימים א'-ה', 8:00-16:00

פתח מידע נוסףחינוךשירות פסיכולוגי חינוכי
דוא"ל
פקס
08-8673647
כתובת
השופטים (צמוד לבי"ס "סיני"), גן יבנה 70800
קבלת קהל
ימים א'-ה', 8:00-16:00

מנהלת מחלקת שירותים חברתיים08-8574450, 08-8573129yamito@gan-yavne.co.il08-8570514הרצל 41, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
יום א'  08:00-18:00
ימים ב'-ה' 08:30-15:00
* יש לתאם פגישות מראש בטלפונים הרשומים מעלה
פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
דוא"ל
פקס
08-8570514
כתובת
הרצל 41, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל
יום א'  08:00-18:00
ימים ב'-ה' 08:30-15:00
* יש לתאם פגישות מראש בטלפונים הרשומים מעלה
מזכירת המחלקה08-8574450, 08-6218343efrat@gan-yavne.co.il08-8570514הרצל 41 (פינת רבי עקיבא). מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה

 יום א' 08:00-18:00
ימים ב'-ה' 08:30-15:00
* יש לתאם פגישות מראש בטלפונים הרשומים מעלה.

פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
דוא"ל
פקס
08-8570514
כתובת
הרצל 41 (פינת רבי עקיבא). מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל

 יום א' 08:00-18:00
ימים ב'-ה' 08:30-15:00
* יש לתאם פגישות מראש בטלפונים הרשומים מעלה.

עו"ס משפחה עו"ס לפי חוק הנוער08-6218352 | 08-8570514rinak@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עו"ס משפחה עו"ס מתנדבים עו"ס לפי חוק מוגבלות שכלית התפתחותית08-6218353 | 08-8570514asmaru@gan-yavne.co.il  
בתאום טלפוני
פתח מידע נוסףשירותים חברתייםש.י.ל
דוא"ל
קבלת קהל
בתאום טלפוני
עו"ס משפחה עו"ס לעניין סדרי דין עו"ס מתנדבים08-6218354 | 08-8570514hadasafarsi@gan-yavne.co.il   פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
עו"ס משפחה עו"ס לפי חוק הנוער מרכזת "נתיבים למשפחה"08-6218357 | 08-8570514aviva@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עו"ס לעניין סדרי דין עו"ס אלימות במשפחה עו"ס שיקום08-6218351 | 08-8570514rutha@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עו"ס צרכים מיוחדים08-6218350 | 08-8570514assi@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עו"ס נוער וצעירים ומנהלת היחידה להתמכרויות של בני נוער08-6218345 | 08-8570514katya@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עו"ס אזרחים ותיקים עו"ס לפי חוק ההגנה על חוסים08-6218349 | 08-8570514batian@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עו"ס אינטייק עו"ס אזרחים ותיקים ורכזת שכונה תומכת08-6218348 | 08-8570514galia@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עובדת זכאות ומגשרת08-6218356ZivaGeta@gan-yavne.co.il  

בתאום מראש

פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
דוא"ל
קבלת קהל

בתאום מראש

עובדת זכאות08-6218346 | 08-8570514ayeletb@gan-yavne.co.il   פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
מלוות משפחות יוצאי העדה האתיופית08-6218347 | 08-8570514rutha@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

רכזת מועדון קשישים עולי חבר העמים08-8571503    פתח מידע נוסףשירותים חברתיים
מנהל אגף ביטחון וחירום08-6225501pikuach@gan-yavne.co.il08-6225502חלמיש 4

יום א' 08:00-18:00
ימים ב' – ה' 08:00-16:00

פתח מידע נוסףפיקוח עירוני
דוא"ל
פקס
08-6225502
כתובת
חלמיש 4
קבלת קהל

יום א' 08:00-18:00
ימים ב' – ה' 08:00-16:00

מזכירת פיקוח עירוני08-6225501pikuach@gan-yavne.co.il08-6225502הפלך 3 א.ת. גן-יבנה, מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה

יום א' 08:00-18:00
ימים ב' – ה' 08:00-16:00

פתח מידע נוסףפיקוח עירוני
דוא"ל
פקס
08-6225502
כתובת
הפלך 3 א.ת. גן-יבנה, מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
קבלת קהל

יום א' 08:00-18:00
ימים ב' – ה' 08:00-16:00

מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה08-8545606shmaryaD@gan-yavne.co.il08-8545603הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףרכש ולוגיסטיקה
דוא"ל
פקס
08-8545603
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
מזכירת רכש08-8545606ofira@gan-yavne.co.il08-8545603הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףרכש ולוגיסטיקה
דוא"ל
פקס
08-8545603
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
מנמ"ר08-8545777it@gan-yavne.co.il   פתח מידע נוסףרכש ולוגיסטיקה
מחסנאי08-8673194 ilano@gan-yavne.co.il   פתח מידע נוסףרכש ולוגיסטיקה
מנהל מחלקת שפ"ע08-8545691haim@gan-yavne.co.il08-8545692הרצל 1, מען למכתבים: 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףשפ"ע
דוא"ל
פקס
08-8545692
כתובת
הרצל 1, מען למכתבים: 45 גן-יבנה
מזכירה08-8545691vida@gan-yavne.co.il הרצל 1, מען למכתבים: 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףשפ"ע
דוא"ל
כתובת
הרצל 1, מען למכתבים: 45 גן-יבנה
מנהל תברואה ואיכות הסביבה08-8545691AkivaE@gan-yavne.co.il08-8545692הרצל 1, מען למכתבים: 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףתברואה ואיכות סביבה
דוא"ל
פקס
08-8545692
כתובת
הרצל 1, מען למכתבים: 45 גן-יבנה
מזכירה08-8545691vida@gan-yavne.co.il08-8545692הרצל 1, מען למכתבים: 45 גן-יבנה פתח מידע נוסףתברואה ואיכות סביבה
דוא"ל
פקס
08-8545692
כתובת
הרצל 1, מען למכתבים: 45 גן-יבנה
מנהל אגף בטחון וחירום08-8573289amirg@gan-yavne.co.il08-6214770חלמיש 5, מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה פתח מידע נוסףבטחון וחירום
דוא"ל
פקס
08-6214770
כתובת
חלמיש 5, מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
מזכירה08-8573289dalyas@gan-yavne.co.il08-6214770חלמיש 5, מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה פתח מידע נוסףבטחון וחירום
דוא"ל
פקס
08-6214770
כתובת
חלמיש 5, מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
קב"ט מוסדות חינוך08-8573289haimeli@gan-yavne.co.il   פתח מידע נוסףבטחון וחירום
קבט"ית מוסדות חינוך08-8573289    פתח מידע נוסףבטחון וחירום
מנהלת מחלקת בטחון יישובי08-8545636tzipishi@gan-yavne.co.il הרצל 6, גן יבנה פתח מידע נוסףבטחון קהילתי
דוא"ל
כתובת
הרצל 6, גן יבנה
וטרינר רשותי08-6225501vetrinar@gan-yavne.co.il08-6225502הפלך 3 א.ת. גן-יבנה
יום א' 08:00-18:00
ימים ב'- ה' 08:00-15:30
פתח מידע נוסףשירות וטרינרי
דוא"ל
פקס
08-6225502
כתובת
הפלך 3 א.ת. גן-יבנה
קבלת קהל
יום א' 08:00-18:00
ימים ב'- ה' 08:00-15:30
מזכירה שירות וטרינרי08-6225501vetrinar@gan-yavne.co.il08-6225502הפלך 3 א.ת. גן-יבנה

יום א' 08:00-18:00
ימים ב'- ה' 08:00-15:30

פתח מידע נוסףשירות וטרינרי
דוא"ל
פקס
08-6225502
כתובת
הפלך 3 א.ת. גן-יבנה
קבלת קהל

יום א' 08:00-18:00
ימים ב'- ה' 08:00-15:30

מנהל תרבות ואירועים08-8571199Oshri310@gmail.com   פתח מידע נוסףתרבות ואירועים
רכז יחידת הנוער052-8555998omc77087@gmail.com   פתח מידע נוסףמחלקת נוער
מנהלת מחלקת ספורט08-9352321sport@gan-yavne.co.il   פתח מידע נוסףספורט
רכזת ספורט 08-6334977alizaza4.matnas@gmail.com   פתח מידע נוסףמחלקת ספורט
אחראי לוגיסטיקה מחלקת ספורט08-6237362miki@gan-yavne.co.il   פתח מידע נוסףספורט