תוצאות חיפוש עבור

 

 

דף הבית257964גן יבנה היא מועצה מקומית במחוז המרכז בישראל הנמצאת מזרחית לאשדוד. נוסדה כמושבה בשנת 1931. ראש המועצה הוא דרור אהרון. המועצה פועלת להרחבת סל השירותים הדיגיטלים ולשיפור איכות השירותים הניתנים.24/09/2020 08:23:50מפת האתר הצהרת נגישות נבנה ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2020 htmlTrueaspx
טפסים מקוונים25804606/08/2020 10:55:03מפת האתר הצהרת נגישות נבנה ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2020 https://www.ganyavne.muni.ilhtmlTrueaspx
שירות לתושב258047שירות לתושב08/09/2020 08:30:03תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.ilhtmlTrueaspx
מחלקות המועצה258048מחלקות המועצה30/05/2020 09:24:56תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.ilhtmlTrueaspx
מידע עירוני ושקיפות258049מידע עירוני ושקיפות16/09/2020 11:04:31תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.ilhtmlTrueaspx
אודות המועצה258051אודות המועצה26/05/2020 10:38:11גן יבנה היא מועצה מקומית במחוז המרכז בישראל הנמצאת מזרחית לאשדוד נוסדה כמושבה בשנת 1931 על אדמות שנרכשו על ידי אנשי חברת "אחוזה א' ניו-יורק הוחלט לקרוא לה כך בשל קרבתה לעיר https://www.ganyavne.muni.ilhtmlTrueaspx
חדשות, תרבות ופנאי258052חדשות, תרבות ופנאי27/05/2020 10:57:49תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.ilhtmlTrueaspx
תולדות הישוב25848226/05/2020 11:11:56תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/AbouthtmlTrueaspx
שירותי דת258483שירותי דת02/06/2020 18:20:50תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/SservicehtmlTrueaspx
בטחון וחירום258484בטחון וחירום02/08/2020 08:31:03תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/DepartmentshtmlTrueaspx
מחלקת הנוער258488מחלקת הנוער25/06/2020 10:58:52תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/DepartmentshtmlTrueaspx
חינוך258489חינוך20/10/2020 08:55:46תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/DepartmentshtmlTrueaspx
רישוי עסקים258490רישוי עסקים06/08/2020 10:55:10תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/DepartmentshtmlTrueaspx
שירות וטרינרי258491שירות וטרינרי09/07/2020 10:04:30תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/DepartmentshtmlTrueaspx
שיפור פני העיר258492שיפור פני העיר12/07/2020 07:58:56תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/DepartmentshtmlTrueaspx
תברואה ואיכות סביבה258531תברואה ואיכות סביבה25/06/2020 09:04:26תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/DepartmentshtmlTrueaspx
שירותים חברתיים258538שירותים חברתיים25/06/2020 06:34:24תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/DepartmentshtmlTrueaspx
הנדסה ותכנון258542הנדסה ותכנון25/06/2020 06:47:08תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/DepartmentshtmlTrueaspx
ארנונה וגביה258545ארנונה וגביה05/07/2020 11:44:06תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/DepartmentshtmlTrueaspx
גזברות258547גזברות25/06/2020 08:59:52תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/DepartmentshtmlTrueaspx
פיקוח עירוני259915פיקוח עירוני06/08/2020 10:54:43תולדות הישוב חברת אחוזה אלף ניו יורק – ראשית דבר מים – מקור לחיים ולשם חקלאות ומשק אוטרקי מאורעות 1936-1939 גן-יבנה במלחמת השחרור ולאחריה אתרים היסטוריים https://www.ganyavne.muni.il/Departments/EmergencyhtmlTrueaspx
10/11/19 -מבלי לפגוע בזכויות-26219508/06/2020 08:40:00הנדון: מסמך תיקון מס' 1– מכרז פומבי מס' 29/19 להפעלת מועדון חברתי לאנשים עם צרכים מיוחדים בגילאי 21 המועצה המקומית גן יבנה מתכבדת להודיע על תיקונים למכרז שבנדון כדלקמן https://www.ganyavne.muni.il/Info/Documents/מכרזים/2019docxFalsedocx
הודעה על הסמכת פקחים מסייעים262482יעל_x000d_ מועצה מקומית גן יבנה_x000d_ הודעה בדבר הסמכת מסייע29/07/2020 10:45:00לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 בהתאם להוראת סעיף 10 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א https://www.ganyavne.muni.il/Departments/Emergency/MunicipalInspection/Documents/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
היקף משרה:100% תיאור תפקיד וטפסי מועמדות :www.ganyavne.muni.il26826424/08/2020 06:44:00הודעה בדבר הארכת מועד להגשת מכרז מכרז פנימי חיצוני 14/20 -מנהל/ת אגף חינוך מועד הגשה אחרון: 6/9/2020 בשעה 16:00 קורות חיים וטפסי מועמדות יש לשלוח למייל dinaco@gan-yavne.co.il או https://www.ganyavne.muni.il/Info/Documents/מכרזים/2020docxFalsedocx
3/9/2020297724יעל_x000d_ מועצה מקומית גן יבנה_x000d_ מסמך תיקון מכרז פיקוח על פרויקט תאורה03/09/2020 07:37:00משתתפי מכרז מס' 23/2020 באמצעות הפקס/דוא"ל הנדון: מסמך תיקון והבהרה מס' 2– מכרז מס' 23/2020 למתן שירותי תיאום, ניהול ופיקוח על פרויקט תאורה בתחום המועצה המציע בעל ניסיון מוכח של 5 https://www.ganyavne.muni.il/Info/Documents/מכרזים/2020docxFalsedocx