הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הודעת תזכורת בדבר תנאי הרישיון להחזקת כלבים

תאריך: 19/11/2020

הודעת תזכורת בדבר תנאי הרישיון להחזקת כלבים

 

תושבים יקרים,

בעקבות מקרי נשיכה שאירעו לא מכבר, ומקרים בהם הוחזקו כלבים ללא חיסון כנגד כלבת בתוקף ו/או ללא רשיון ברצוני לחדד את אופן החזקת הכלבים על פי חוק.

  1. על פי חוק, חלה חובת סימון בשבב אלקטרוני תת עורי וחיסון כנגד כלבת על כל כלב מגיל שלושה חודשים ואחר כך חיסון כנגד כלבת כל שנה.
  2. החיסון מתבצע במשרדי השירות הווטרינרי הרשותי בתשלום האגרה בלבד ובמרפאות פרטיות (בתוספת תשלום).
  3. כלבה מעוקרת וכלב מסורס זכאים להנחה בגובה האגרה. לצורך קבל ההנחה יש להציג בפני הרופא הווטרינר הרשותי את אישור העיקור / סירוס.

תנאים להחזקת כלב רגיל

  1. כלב יוחזק ברישיון מאת הרשות המקומית בה מתגורר בעליו
  2. גיל בעל הכלב יהיה 16 שנים לפחות.
  3. בעל הכלב ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת סכנה לביטחון ולבריאות הציבור.
  4. המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצרו/ביתו אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו ברצועה שאורכה לא יעלה על 5 מטרים.
  5. כלב שנשך אדם – חייב בעליו תוך 24 שעות מרגע היוודע לו דבר הנשיכה להודיע על כך לרופא הווטרינר הרשותי ולהביאו לבידוד בתחנת הסגר לתצפית כלבת למשך 10 ימים. חובת דיווח קיימת גם לגבי כלב שבעל חיים נשך אותו וכן כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע בכלבת. החל מ-17/11/20 ישנה אפשרות ל"הסגר בית" בכפוף לתנאים המוגדרים בחוק.
  6. על בעל כלב המוחזק בחצר להציב במקום גלוי שלט שבו כתוב "זהירות כלב".
  7. אבד כלב, שינה כתובתו, הועבר לאחר או חלילה מת, חייב בעליו להודיע על כך לרופא הווטרינר הרשותי תוך 7 ימים.

תנאים נוספים להחזקת כלב מסוכן

"כלב מסוכן" – כל אחד מאלה:

(1)    כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה;

(2)    כלב השייך לגזע מסוכן; בחוק הוגדרו 8 גזעי כלבים כגזע מסוכן.

 (3)   כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן;

להלן דרישות החוק הנוגעות לכלב שהוגדר "גזע מסוכן": 

1. אין לייבא כלב מסוכן.

2. גיל בעל הכלב יהא מעל 18 שנה.

3. הכלב יוחזק בחצר מגודרת ללא אפשרות יציאה. בכל כניסה לחצר יוצב שלט שבו יהא כתוב "זהירות כלב מסוכן" וגודל האותיות בו יהא לפחות 5.5 ס"מ.

4. יש לחסום את פי הכלב בזמם בכל עת שבסביבתו אדם נוסף שגילו מתחת ל- 16 שנים.

5. הכלב יובל ברשות הרבים ברצועה שאורכה עד 2 מטרים, מחסום לפיו, והאדם המוביל אותו יהא מעל גיל 18 ומסוגל לשלוט בו בכל רגע.

6. יש לדאוג לעיקור נקבות וסירוס זכרים שגילם מעל ששה חודשים. בעל הכלב יחזיק ברשותו את אישור הרופא הווטרינר שביצע את הניתוח.

7. אין למכור או למסור את הכלב אלא למכלאה המאושרת על ידי הרופא הווטרינר הרשותי או למערכת הביטחון, או לאדם אשר אישר הרופא הרשותי.

 

יודגש שכל הפרה של תנאי החזקת כלב מסוכן, כהגדרתו בחוק, תיענש במלוא חומרת הדין. שלום הציבור ובטחונו עומדים מעל הכל ובעלי הכלבים חייבים לגלות אחריות ולהחזיקם כדרישות החוק. הקנס המנהלי על החזקת "כלב מסוכן" כהגדרתו בחוק, ללא רישיון הוא 5000 ₪. ועל כלב מסוכן המשוטט ברשות הרבים ללא שהוא מוחזק ברצועה על ידי בעליו וללא מחסום, 1500 ₪.

 

בברכת בריאות הציבור

ד"ר קובי איבגי

רופא וטרינר רשותי​


שתף ברשת