הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא - הקמת מיזם סביבתי חדשני בגן יבנה

תאריך: 21/09/2020
​כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה , ברצוננו לאפשר לקבוצות תושבים שונות לפעול למען שיפור איכות החיים והמרחב הציבורי, להעצים את תחושת השייכות למקום ולקדם התנהגות אחראית כלפי הסביבה.

אם הנכם קבוצת תושבים המעוניינת להקים מיזם סביבתי ולפעול בקהילה לקידום השמירה על הסביבה, הנכם
מוזמנים להגיש הצעה.

ההצעות הזוכות יתוקצבו בתקציב שבין 10,000 ₪ ל- 20,000 ₪.

תנאי סף 
מי יכול להגיש הצעה? כל קבוצת תושבים בעלת ניסיון קודם בהובלת פעילות למען הקהילה ובכלל זה גיוס משאבים, יצירת שיתופי פעולה או קבוצות שפועלות לפחות שנה למען הקהילה ומוכרות לרשות המקומית.
מה נושא המיזם? הנושא הסביבתי של המיזם מתקשר לאחד מהנושאים הבאים: הפחתת פסולת/ ניקיון ברשות הרבים/ טבע עירוני/בריאות וסביבה /אובדן מזון/ התייעלות אנרגטית.
המיזם הינו מיזם חדש ואינו ממומן במסגרת תקצוב אחר.
המיזם כולל היבט תשתיתי פיזי והיבט חברתי קהילתי. 
בכל פרסום שקשור למיזם, יצויין כי הפעילות הינה בסיוע המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה ומ.מ גן יבנה

טופס הגשת הצעה למיזם/פעילות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה
שם ( יש לפרט שמות של שני תושבים שיובילו את המיזם בליווי כתובת מייל ומספר טלפון):..............................................................

תחום פעילות הקבוצה:..........................................................................................................................................................

רקע על הקבוצה כולל פירוט הניסיון הקודם בפעילות למען הקהילה:.......................................................................

מה הנושא הסביבתי של המיזם שרוצים לקדם? הפחתת פסולת/ניקיון ברשות הרבים/טבע עירוני/הפחתת זיהום אויר/ אובדן מזון/ התייעלות אנרגטית.

מדוע חשוב לקבוצה לקדם את המיזם ומה מיוחד במיזם?:...........................................................................................................
תיאור המיזם (כולל היבט פיזי ופעילות קהילתית):......................................................................................................................
מי הקהילה שתוזמן להשתתף במיזם (הקמה ושימוש)?:.....................................................................................................
אבני דרך ולוח זמנים (תכנון, הקמה ושימוש):............................................................................................................................
איזו תחזוקה נדרשת לשימור המיזם לאורך זמן?:......................................................................................................................

פירוט תקציבי :...................................................................................................................................................................
התמיכה תינתן רק בעבור תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות וחומרים לצורך ביצוע הפעילות.
לא ניתן לממן הוצאות עבור כוח אדם.
ניתן לנצל את התמיכה עד לתאריך:30/5/2021 

לאחר מילוי הטופס יש להעביר אותו במייל ל- omriv@gan-yavne.co.il  
המועד האחרון להגשת הצעות הינו 30/10/2020
אנו נבדוק כל הצעה עד לתאריך ה- 15/11/2020 ונאשר קבלה. באם יש צורך בהשלמות או הבהרות כלשהן, ניידע במייל חוזר או ניצור קשר טלפוני. 
ההצעות יבדקו על ידי ועדה שתורכב מנציגי איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה, נציגי הרשות המקומית ונציגי המשרד להגנת הסביבה במהלך חודש 11/2020.

אמות מידה לשיפוט:
ניסיון עבר של הקבוצה- 20%
טביעת רגל אקולוגית בתהליך הקמת המיזם- 20%
נראות, נגישות וזמינות המיזם לקהל הרחב- 20%
תוכנית לפעילות קהילתית במיזם – 20%
תחזוקה נדרשת לאורך זמן- 20%
ההצעות הזוכות יבחרו על ידי הועדה על פי אמות המידה לשיפוט. הקבוצות הזוכות יקבלו הודעה עד לתאריך 1/12/2020


שתף ברשת