​​​המועצה רואה חשיבות רבה בשמירה על בטיחות העובדים והתושבים.
להלן דוחות סקרי סיכונים וניהול בטיחות.

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

סוג מסמךשנהדו"ח / צו
תכנית בטיחות שנתית2021גן יבנה - תכנית לניהול הבטיחות לשנת 2021.pdfתכנית בטיחות שנתית2021
ניהול סיכונים2020סקר סיכונים בעבודה לשנת 2020ניהול סיכונים2020
תכנית בטיחות שנתית2020תכנית לניהול הבטיחות לשנת 2020תכנית בטיחות שנתית2020
ניהול סיכונים2019נוהל הקצאת חניה שמורה לנכהניהול סיכונים2019
תכנית בטיחות שנתית2019תכנית לניהול הבטיחות לשנת 2019תכנית בטיחות שנתית2019
ניהול סיכונים2019סקר סיכונים בעבודה לשנת 2019- חלק 3ניהול סיכונים2019
ניהול סיכונים2019סקר סיכונים בעבודה לשנת 2019- חלק 2ניהול סיכונים2019
ניהול סיכונים2019סקר סיכונים בעבודה לשנת 2019- חלק 1ניהול סיכונים2019
ניהול סיכונים2018צו תכנון ובניה 2018ניהול סיכונים2018
ניהול סיכונים2016סקר נגישות מבני ציבור ומוסדות חינוךניהול סיכונים2016