בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריךפרוטוקול הועדה
15/06/2021
פרוטוקול וועדת שלושה מכרז 17 2020 מיום 7 6 לשירותי אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מתקני ספורט וריהוט רחוב.pdf2021פרוטוקול וועדת שלושה מכרז 17 2020 מיום 7 6 לשירותי אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מתקני ספורט וריהוט רחוב.pdf
14/06/2021
ועדת שלושה מיום 14 6 לשירותי ניהול ופיקוח הסעות תלמידים מס הס 2020 1.pdf2021ועדת שלושה מיום 14 6 לשירותי ניהול ופיקוח הסעות תלמידים מס הס 2020 1.pdf
14/06/2021
פרוטוקול וועדת שלושה מיום 14 6 2020 9 התקשרות לאספקת ארוחות וכריכים.pdf2021פרוטוקול וועדת שלושה מיום 14 6 2020 9 התקשרות לאספקת ארוחות וכריכים.pdf
08/06/2021
פרוטוקול וועדת שלושה מתאריך 8.6 חברת פמא מכרז 30 2020.pdf2021פרוטוקול וועדת שלושה מתאריך 8.6 חברת פמא מכרז 30 2020.pdf
07/06/2021
פרוטוקול ועדת שלושה לרכישת כלי אצירה.pdf2021פרוטוקול ועדת שלושה לרכישת כלי אצירה.pdf
20/04/2021
פרוטוקול וועדת שלושה מיום 21.3 מכרז לשיפוץ ואחזקת מתקני משחקים.pdf2021פרוטוקול וועדת שלושה מיום 21.3 מכרז לשיפוץ ואחזקת מתקני משחקים.pdf
07/04/2021
וועדת שלושה מיום 6.4.2021 מעון יום תלת כיתתי בתמל 1003 6 2020.pdf2021וועדת שלושה מיום 6.4.2021 מעון יום תלת כיתתי בתמל 1003 6 2020.pdf
18/03/2021
פרוטוקול וועדת שלושה מיום 18 3 2021 מכרז מספר מס הס 2020 1.pdf2021פרוטוקול וועדת שלושה מיום 18 3 2021 מכרז מספר מס הס 2020 1.pdf
15/03/2021
פרוטוקול וועדת שלושה מיום 15 3 מכרז מספר 4 2020 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח.pdf2021פרוטוקול וועדת שלושה מיום 15 3 מכרז מספר 4 2020 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח.pdf
15/03/2021
פרוטוקול וועדת שלושה מיום 15 3 מכרז מספר 11 2020 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח.pdf2021פרוטוקול וועדת שלושה מיום 15 3 מכרז מספר 11 2020 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח.pdf
10/03/2021
פרוטוקול וועדת שלושה מיום 10 3 2021 מכרז מספר 2 2020.PDF2021פרוטוקול וועדת שלושה מיום 10 3 2021 מכרז מספר 2 2020.PDF
17/02/2021
ועדת שלושה מתאריך 16 בפברואר 2021 מכרז 24 2020 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח.pdf2021ועדת שלושה מתאריך 16 בפברואר 2021 מכרז 24 2020 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח.pdf
12/01/2021
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח וועדת שלושה 12.1.2021.PDF2021החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח וועדת שלושה 12.1.2021.PDF
05/11/2020
פרוטוקול ועדת שלושה 4.11.2020 מספר 15 2019.pdf2020פרוטוקול ועדת שלושה 4.11.2020 מספר 15 2019.pdf
05/11/2020
פרוטוקול ישיבת וועדת שלושה מיום 5.11 24 2020 שירותי ניהול ופיקוח.PDF2020פרוטוקול ישיבת וועדת שלושה מיום 5.11 24 2020 שירותי ניהול ופיקוח.PDF
28/10/2020
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מיום 28.10 שירותי הנהלת חשבונות למועצה.PDF2020פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מיום 28.10 שירותי הנהלת חשבונות למועצה.PDF
25/05/2020
פרוטוקול ישיבה בדבר התקשרות הארכת למתן ישרותי ניהול בתיקי השקעות2020פרוטוקול ישיבה בדבר התקשרות הארכת למתן ישרותי ניהול בתיקי השקעות
03/05/2020
הארכת התקשרות למכרז שמירה2020הארכת התקשרות למכרז שמירה
23/04/2020
פרוטוקול ישיבת צוות לרכישת שירותים2020פרוטוקול ישיבת צוות לרכישת שירותים
29/03/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2020החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
20/02/2020
פרוטוקול למתן שירותי ליסינג2020פרוטוקול למתן שירותי ליסינג
30/01/2020
פרוטוקול וועדת שלושה לקירוי מגרש הספורט בבית-הספר אילןרמון2020פרוטוקול וועדת שלושה לקירוי מגרש הספורט בבית-הספר אילןרמון
03/11/2019
החלטה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח לרכב ליסינג2019החלטה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח לרכב ליסינג
24/09/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2019החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
13/06/2019
פרוטוקול בנושא חוזה ניהול לליסינג תפעולי2019פרוטוקול בנושא חוזה ניהול לליסינג תפעולי
02/05/2019
פרוטוקול הועדה להתקשרות עם קבלן שירותיIT2019פרוטוקול הועדה להתקשרות עם קבלן שירותיIT
02/05/2019
פרוטוקול ועדה לעבודות סלילה ופיתוח ברחובות שונים2019פרוטוקול ועדה לעבודות סלילה ופיתוח ברחובות שונים
31/03/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2019החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
03/02/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול2019החלטה על התקשרות לשירותי ניהול
08/11/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מערך היסעים2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מערך היסעים
29/10/2018
חוזה ניהול מול משכל מערכות מיזוג2018חוזה ניהול מול משכל מערכות מיזוג
02/09/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
21/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
06/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
18/07/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
16/07/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
09/05/2018
החלטה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח אספקה והתקנה של מתקני משחקים2018החלטה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח אספקה והתקנה של מתקני משחקים
09/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול, הקמה ואחזקה של מתקני חשמל-ורמזורים2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול, הקמה ואחזקה של מתקני חשמל-ורמזורים
04/07/2017
חוזה ניהול מתקני משחקים מול משכל2017חוזה ניהול מתקני משחקים מול משכל