בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריךפרוטוקול הועדה
12/01/2021
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח וועדת שלושה 12.1.2021.PDF2021החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח וועדת שלושה 12.1.2021.PDF
05/11/2020
פרוטוקול ועדת שלושה 4.11.2020 מספר 15 2019.pdf2020פרוטוקול ועדת שלושה 4.11.2020 מספר 15 2019.pdf
05/11/2020
פרוטוקול ישיבת וועדת שלושה מיום 5.11 24 2020 שירותי ניהול ופיקוח.PDF2020פרוטוקול ישיבת וועדת שלושה מיום 5.11 24 2020 שירותי ניהול ופיקוח.PDF
28/10/2020
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מיום 28.10 שירותי הנהלת חשבונות למועצה.PDF2020פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מיום 28.10 שירותי הנהלת חשבונות למועצה.PDF
25/05/2020
פרוטוקול ישיבה בדבר התקשרות הארכת למתן ישרותי ניהול בתיקי השקעות2020פרוטוקול ישיבה בדבר התקשרות הארכת למתן ישרותי ניהול בתיקי השקעות
03/05/2020
הארכת התקשרות למכרז שמירה2020הארכת התקשרות למכרז שמירה
23/04/2020
פרוטוקול ישיבת צוות לרכישת שירותים2020פרוטוקול ישיבת צוות לרכישת שירותים
29/03/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2020החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
20/02/2020
פרוטוקול למתן שירותי ליסינג2020פרוטוקול למתן שירותי ליסינג
30/01/2020
פרוטוקול וועדת שלושה לקירוי מגרש הספורט בבית-הספר אילןרמון2020פרוטוקול וועדת שלושה לקירוי מגרש הספורט בבית-הספר אילןרמון
03/11/2019
החלטה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח לרכב ליסינג2019החלטה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח לרכב ליסינג
24/09/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2019החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
13/06/2019
פרוטוקול בנושא חוזה ניהול לליסינג תפעולי2019פרוטוקול בנושא חוזה ניהול לליסינג תפעולי
02/05/2019
פרוטוקול הועדה להתקשרות עם קבלן שירותיIT2019פרוטוקול הועדה להתקשרות עם קבלן שירותיIT
02/05/2019
פרוטוקול ועדה לעבודות סלילה ופיתוח ברחובות שונים2019פרוטוקול ועדה לעבודות סלילה ופיתוח ברחובות שונים
31/03/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2019החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
03/02/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול2019החלטה על התקשרות לשירותי ניהול
08/11/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מערך היסעים2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מערך היסעים
29/10/2018
חוזה ניהול מול משכל מערכות מיזוג2018חוזה ניהול מול משכל מערכות מיזוג
02/09/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
21/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
06/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
18/07/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
16/07/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
09/05/2018
החלטה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח אספקה והתקנה של מתקני משחקים2018החלטה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח אספקה והתקנה של מתקני משחקים
09/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול, הקמה ואחזקה של מתקני חשמל-ורמזורים2018החלטה על התקשרות לשירותי ניהול, הקמה ואחזקה של מתקני חשמל-ורמזורים
04/07/2017
חוזה ניהול מתקני משחקים מול משכל2017חוזה ניהול מתקני משחקים מול משכל