​​לידיעה, צו הארנונה המלא תלוי על לוחות המודעות בבנייני המועצה ברח' הרצל 1 והרצל 6.

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון: