​​לידיעה, צו הארנונה המלא תלוי על לוחות המודעות בבנייני המועצה ברח' הרצל 1 והרצל 6.

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שנהדו"ח / צו
2021צו ארנונה לשנת הכספים 2022.pdf2021צו ארנונה לשנת הכספים 2022.pdf
2021דברי הסבר צו ארנונה 2022.pdf2021דברי הסבר צו ארנונה 2022.pdf
2021טיוטת צו ארנונה לשנת 20212021טיוטת צו ארנונה לשנת 2021
2021דברי הסבר לטיוטת צו ארנונה לשנת 20212021דברי הסבר לטיוטת צו ארנונה לשנת 2021
2020צו ארנונה לשנת 20212020צו ארנונה לשנת 2021
2020צו ארנונה לשנת 20202020צו ארנונה לשנת 2020
2020טיוטה-הסבר צו ארנונה לשנת 20202020טיוטה-הסבר צו ארנונה לשנת 2020
2019צו ארנונה לשנת 20192019צו ארנונה לשנת 2019
2018צו ארנונה לשנת 20182018צו ארנונה לשנת 2018
2017צו ארנונה לשנת 20172017צו ארנונה לשנת 2017
2015צו ארנונה לשנת 2015 2015צו ארנונה לשנת 2015
2014צו ארנונה לשנת 20142014צו ארנונה לשנת 2014
2013צו ארנונה לשנת 20132013צו ארנונה לשנת 2013
2012צו ארנונה לשנת 20122012צו ארנונה לשנת 2012
2012אישור חריג לצו ארנונה לשנת 20122012אישור חריג לצו ארנונה לשנת 2012
2011צו ארנונה לשנת 20112011צו ארנונה לשנת 2011
2010צו ארנונה לשנת 20102010צו ארנונה לשנת 2010
2009צו ארנונה לשנת 20092009צו ארנונה לשנת 2009