​הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד), פועלת במשותף עם הרשויות המקומיות להפחתת מספר תאונות הדרכים והנפגעים בהן.
במסגרת זו הרלב"ד מסייעת בהעברת תכנים, חומרים, נתונים ותקציבים למטות הבטיחות ברשויות המקומיות.
הנ"ל מיועדים בעיקר לטיפול בגורם האנושי וליצירת סביבה בטוחה יותר לתושבים ברשות המקומית.
בשנת 2019 מתקיימת מגמת ירידה במספר התאונות בגן יבנה מאשר בשנת 2018. סה"כ 9 תאונות, 1 קטלניות, 2 קשות ו- 6 תאונות קלות.
התאונות השכיחות בגן יבנה הן מסוג התנגשות חזית אל צד והאוכלוסייה הפגיעה גילאי 25-44.
מוקדי הסיכון בישוב ברחובות: דרך ירושלים, עצמאות, הרצל וצמתים העצמאות קיבוץ גלויות , דרך מנחם בגין .

נושאי הליבה של הרלב"ד

 • תוכנית להפחתת תאונות ונפגעים בקרב הולכי הרגל.
 • תוכנית להפחתת תאונות ונפגעים בקרב אזרחים ותיקים.
 • תוכנית להפחתת תאונות ונפגעים רוכבי אופניים חשמליים וכלים ממונעים.
 • תוכנית להפחתת תאונות כתוצאה מהיסח הדעת בדגש על השימוש בניידים.

השנה יושם דגש להגברת הבטיחות בדרכים במרחב העירוני.

תפקיד מטה הבטיחות

 1. להוות גורם המוביל את כל הגופים ברשות המקומית ומחוץ לה, הארגונים והגורמים שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים והיכולים לסייע לקידום הבטיחות בדרכים.
 2. הגורם האחראי להובלת פעולות ותהליכים פעולות ותהליכים למניעת תאונות ונפגעים בדרכים בישוב וקידום העיר הבטוחה לתושביה.
 3. אחראי להכין תוכנית עבודה שנתית, מותאמת תקציב וליישמה.
 4. לתת מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ותרבותיים ברחבי הישוב עפ"י יזום וביצוע פעולות בתחומי האכיפה, ההנדסה החינוך ההסברה והקהילה.
 5. אחראי לנצל את תקציב מטה הבטיחות לייעודו, עפ"י הקריטריונים לתקצוב תוך תאום מלא עם מנהל הבטיחות האזורי.
 6. לנהל בסיס מידע על תאונות הדרכים בתחום הרשות, וכל מידע מועיל אחר לקידום הבטיחות בדרכים.
 7. מהווה גורם מקשר בין העירייה לרשות הלאומית לבטיחות  בדרכים.

מטרות

 • לבנות ועדה של חברי מטה הבטיחות המורכבים:
 • ראש העיר ויו"ר ועדת תנועה ובטיחות בדרכים
 • יו"ר מטה הבטיחות
 • מנהל מטה בטיחות
 • מנהלת אזור מטעם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 • מנהל אגף החינוך
 • ראש משרד תנועה/נציג משטרה
 • מהנדס הרשות
 • משתתפים נוספים/חברי מועצה
 • גופים קהילתיים/מתנדבים