• ראש המועצה
  • סגן ראש המועצה
  • מנכ"ל
  • עוזר ראש המועצה
  • החברה הכלכלית
  • מבקר המועצה
  • יועצת משפטית
  • לשכה
  • אגף לוגיסטיקה
   • רכש
   • מחשוב
  • ספורט
   • קאנטרי גן יבנה
  • כח אדם
   • שכר
  • הנדסה
   • ועדה מקומית
  • גזברות
   • גביה
   • רכש ונכסים
   • הנהלת חשבונות
  • מוקד עירוני
  • חינוך
   • בתי ספר
   • גני ילדים
   • שפ"ח
  • רווחה
  • תברואה
   • וטרינריה
   • איכות הסביבה
   • רישוי עסקים
  • שפ"ע
   • גינון
   • אחזקה
  • אגף לבטחון פנים
   • פיקוח
   • שיטור עירוני
   • מוס"ח