החברה הכלכלית

​החברה הכלכלית לגן יבנה היא חברת בת של המועצה שהוקמה בשנת 2019.
דירקטוריון החכ"ל מונה 6 חברים, ע"פ התקנון משמש ראש המועצה כיו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית.

להלן חברי דירקטוריון החברה הכלכלית לגן יבנה:

  • דרור אהרון, יו"ר דירקטוריון
  • אילן סויסה, חבר דירקטוריון ויו"ר וועדת מכרזים
  • הדס ויצמן, חברת דירקטוריון
  • אלון מדהלה, חבר דירקטוריון
  • עו"ד שמעון מסס, חבר דירקטוריון
  • אפרת דנן, חברת דירקטוריון