בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריך פרסוםשם מכרזמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
10/08/2020
 
20/09/2020
הבהרות והודעות לעניין מכרזים2020
31/08/2020
19 20
15/09/2020
מכרזי כח אדם2020
31/08/2020
20 29
15/09/2020
מכרזי כח אדם2020
31/08/2020
 
15/09/2020
מכרזי כח אדם2020
03/09/2020
20 27
15/09/2020
הבהרות והודעות לעניין מכרזים2020
03/09/2020
23 2020
15/09/2020
הבהרות והודעות לעניין מכרזים2020
07/09/2020
 
15/09/2020
הבהרות והודעות לעניין מכרזים2020
23/08/2020
23/20
14/09/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
18/08/2020
27/2020
13/09/2020
הבהרות והודעות לעניין מכרזים2020
24/08/2020
 
06/09/2020
מכרזי כח אדם2020
29/07/2020
24.20
29/08/2020
הבהרות והודעות לעניין מכרזים2020
26/07/2020
20\24
27/08/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
09/08/2020
 
23/08/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
27/07/2020
 
20/08/2020
מכרזי כח אדם2020
12/08/2020
 
14/08/2020
הבהרות והודעות לעניין מכרזים2020
25/06/2020
מכרז פנימי / חיצוני מס' 18/20
09/07/2020
מכרזי כח אדם2020
23/06/2020
מכרז פנימי/חיצוני מספר 11/20
09/07/2020
מכרזי כח אדם2020
 15/2020
14/06/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים1899
19/05/2020
15/2020
14/06/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
01/05/2020
07/2020
09/06/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
19/05/2020
07/2020
09/06/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
03/05/2020
08/2020
24/05/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
01/05/2020
12/2020
24/05/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
04/03/2020
10/2020
22/03/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
01/03/2020
10/2020
22/03/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
01/03/2020
09/2020
18/03/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
18/02/2020
06/2020
11/03/2020
מכרזי כח אדם2020
11/02/2020
04/2020
18/02/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
10/02/2020
05/2020
17/02/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
19/01/2020
03/2020
17/02/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
13/01/2020
01/2020
09/02/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
13/01/2020
02/2020
03/02/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2020
01/12/2019
36/2019
08/01/2020
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2019
 42/2019
22/12/2019
מכרזי כח אדם1899
 43/2019
22/12/2019
מכרזי כח אדם1899
 35/2019
24/11/2019
מכרזי רכש, בינוי ושירותים1899
 29/2019
19/11/2019
מכרזי רכש, בינוי ושירותים1899
 33/2019
10/11/2019
מכרזי כח אדם1899
 27/2019
19/09/2019
מכרזי כח אדם1899
  
16/09/2019
מכרזי כח אדם1899
 26/2019
20/08/2019
מכרזי כח אדם1899
 25/2019
20/08/2019
מכרזי כח אדם1899
 20/2019
19/06/2019
מכרזי כח אדם1899
15/05/2019
10/2019
16/06/2019
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2019
 16/2019
29/05/2019
מכרזי רכש, בינוי ושירותים1899
 19/2019
26/05/2019
מכרזי כח אדם1899
01/05/2019
18/2019
26/05/2019
מכרזי כח אדם2019
01/05/2019
17/2019
15/05/2019
מכרזי כח אדם2019
27/03/2019
03/2019
12/05/2019
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2019
 11/2019
06/05/2019
מכרזי רכש, בינוי ושירותים1899
15/04/2019
02/2019
06/05/2019
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2019
 11/2019
06/05/2019
מכרזי כח אדם1899
 15/2019
01/05/2019
מכרזי כח אדם1899
 34/2019
10/04/2019
מכרזי רכש, בינוי ושירותים1899
26/03/2019
06/2019
31/03/2019
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2019
26/03/2019
05/2019
31/03/2019
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2019
12/03/2019
14/2019
27/03/2019
מכרזי כח אדם2019
25/02/2019
12/2019
20/03/2019
מכרזי כח אדם2019
24/02/2019
02/2019
14/03/2019
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2019
15/11/2019
30/2019
26/02/2019
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2019
03/10/2018
31/2018
23/10/2018
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2018
19/07/2018
26/2018
07/08/2018
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2018
01/07/2018
28/2018
06/08/2018
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2018
04/07/2018
30/2018
24/07/2018
מכרזי כח אדם2018
27/05/2018
01/2018
03/07/2018
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2018
15/04/2018
21/2018
07/05/2018
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2018
12/04/2018
23/2018
23/04/2018
מכרזי כח אדם2018
12/04/2018
22/2018
22/04/2018
מכרזי כח אדם2018
12/04/2018
12/2018
19/04/2018
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2018
29/01/2018
08/2018
20/02/2018
מכרזי רכש, בינוי ושירותים2018
10/05/2017
31/2017
22/05/2017
מכרזי כח אדם2017