בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם מכרזמספר מכרזתאריך פרסוםתאריך אחרון להגשהכפתור לפרטים נוספים
 
17/09/2020
21/10/2020
פרטים נוספיםמכרזי רכש, בינוי ושירותים
20 30
06/09/2020
18/10/2020
פרטים נוספיםמכרזי כח אדם20 30

​​​​​לצפייה בארכיון מכרזים