​​​​​​​​אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3

פרטי המבקש
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

גיל המבקש לא יפחת מ-16 שנה ואם היה הכלב כלב מסוכן - 18 שנה

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 08-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567פרטי הכלבבמידה וידוע תאריך לידה מלא יש למלא תאריך לידה מלא

הצהרה וחתימת המבקש

  • אני מצהיר כי כל הפרטים שרשמתי בסעיפים 1 ו-2 לעיל נכונים ומדויקים
  • ואני נותן בזה את הסכמתי, לפי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981( להלן – חוק המרשם( שהמשטרה תמסור עלי מידע מן המרשם לענין עבירות כאמור בסעיף זה

בעבירות לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, לפי חוק צער בעלי חיים או לפי סעיפים 338(6 )ו-451 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977

אין צורך להצהיר על הרשעות שהתיישנו לפי חוק המרשם

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים