שםתפקידטלפוןפקסכתובתדוא"לקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
מנהלת מחלקת נוער08-867219908-8672199מועדון הנקודה, רחל המשוררת 4noar@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
פקס
08-8672199
כתובת
מועדון הנקודה, רחל המשוררת 4
דוא"ל
מנהלת מחלקת נוער08-867219908-8672199מועדון הנקודה, רחל המשוררת 4noar@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
פקס
08-8672199
כתובת
מועדון הנקודה, רחל המשוררת 4
דוא"ל
רכז יחידת הנוער052-8555998omc77087@gmail.comפתח מידע נוסף

מעורבות חברתית

התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ואחריות כלפיהן, ומוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. התכנית מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות, והיא מקדמת תהליך של למידה משמעותית בהדגשת היבטים עיוניים והתנסותיים של שירות משמעותי בקהילה בתהליכים מובנים ושל שיח ערכי רפלקטיבי מתמשך. התכנית פועלת בכיתות י' בחטיבה העליונה ומתפתחת לליווי התלמיד גם בשנות לימודיו בכיתות י"א-י"ב, וקיומה יהיה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות. השנה הורחב הצע מקומות ההשמה לבני הנוער במקומות רבים ביישוב.

אירועי נוער

כנס מתגייסים, מסיבת פורים לנוער, עיר הנוער, מסיבות בריכה, נסיעות לפארקי מים ואטרקציות, ערב להקות נוער ועוד.