מועצת הנוער

מועצת הנוער היישובית הינה הגוף הרשמי של כלל גופי הנוער ביישוב. נבחריה הם נציגי בתיה"ס, תנועות הנוער, ארגוני הנוער מהיישוב.
אחת לשנה, נערכות בחירות לשבעה בעלי תפקידים: יושב ראש, סגן יושב ראש, מזכיר כללי, דובר ויושב ראש ועדת דוברות, יושב ראש ועדת נוער וקהילה, יושב ראש ועדה אתית-משפטית ומבקר. בעלי התפקידים, יחד עם כלל חברי מועצת הנוער, עוסקים בנושאים רבים ומגוונים, כולם בעלי זיקה לתלמידים, לנוער ולסדר יומם. יחד הם משמיעים את קולו של הנוער בישיבות הועדות השונות במועצה ובפגישות עם ראש המועצה.
מעבר לעבודתם השוטפת לייצוג הנוער מול המועצה, אחראים הנבחרים גם לתפקודו השוטף של מספר אירועים ביישוב כמו: יום חילופי שלטון, יריד תעסוקה ופעילות הקיץ.

מטרות מועצת הנוער:

  1. להעלות לסדר היום סוגיות הקשורות לעולם הנוער בישוב ומחוצה לו.
  2. לטפח קבוצת הנהגה איכותית של בני נוער.
  3. ליצור דיאלוג בין תנועות הנוער השונות בישוב.
  4. ליזום פרויקטים משותפים לנוער בגן-יבנה כגון טיולים פעילויות ואירועים.
  5. לטפח קבוצה מייצגת של נוער בישוב ומחוצה לו.
  6. לעודד מעורבות של בני נוער במתרחש בישוב ובקהילה.

 הכנה לצה"ל (י"ב)

נח"ל קהילתי

בניית גרעין נח"ל קהילתי לשנת שירות בחברה למתנ"סים ופעילות הכנה לקראת גיוס משמעותי לצה"ל. בסיום השנה תצא הקבוצה לשנת שירות במתנ"סים ברחבי הארץ.

אס"א

טיפוח וחיזוק הכושר הגופני, היכרות עם המערכת הצבאית – הכנה לתהליכי טרום גיוס, מתן סיוע במיונים לתפקידים שונים, הכנה מקצועית לגיבושים, הכנה ערכית – מורשת קרב, הכנה למנהיגות פיקודית ועוד.​