שליחות השירות הווטרינרי הרשותי

"למנוע ולהקל על סבלם של בעלי חיים, למנוע מחלותיהם ולרפא אותם, לסייע באחזקתו התקינה של משק בעלי החיים ולהגן על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורן מחלות בעלי חיים או במזון או במוצרי מזון שמקורם בעלי חיים, וכן לפעול לשיפור איכותם של מוצרי מזון שמקורם בעלי חיים ".

מטרות השירות הווטרינרי הרשותי

מטרות השירות הווטרינרי הרשותי נגזרות מן השליחות, ומתמצות בשמירה על בריאות הציבור ובעלי החיים – חיות מחמד וחיות המשק כאחד, הגברת המודעות ליצירת יחסי גומלין מאוזנים והרמוניים בינם לבין בני האדם (אך לא על חשבונם), ובקיום מערך פיקוח כולל לאורך כל הדרך ובכל התחנות אותן עוברים מוצרי המזון מן החי, מן המשק ועד הגיעם אל פיו של התושב.

משימות השירות הווטרינרי הרשותי

 • עידוד הטיפול ההולם בבעלי חיים, מניעת התעללות בהם וסיוע לבעלי חיים במצוקה בתחום הרשות המקומית.
 • פיקוח ובקרה על בעלי חיים העלולים לסכן את שלום הציבור או את בריאותו.
 • חיסון כלבים וחתולים כנגד כלבת.
 • סימון כלבים, חתולים וציפורי נוי גדולות (תוכים) בשבב אלקטרוני תת עורי.
 • ביצוע בדיקות טרם שיווק (בדיקות משנה) לבשר, דגים, עופות ומוצרי מזון מן החי.
 • ביצוע ביקורות רישוי בעסקים טעוני רישוי וטרינרי.
 • ביצוע ביקורות תברואה שגרתיות בעסקים טעוני רישוי וטרינרי.
 • לכידת כלבים משוטטים והסגרתם.
 • מניעת מחלת הכלבת ומחלות אחרות העלולות לעבור לבני אדם מבעלי חיים או לבעלי חיים מבני אדם (מחלות זואונוטיות).
 • הפעלת מכלאה לכלבים משוטטים ותחנת הסגר לתצפית כלבת ו/או הסגר בעלי חיים שנשכו בתחנת הסגר לתצפית כלבת המאושרת על ידי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.
 • טיפול בתלונות הציבור על מפגעים ומטרדים מבעלי חיים.
 • טיפול בתלונות על חתולים. טיפול זה מוגבל להנחיות הביניים שפורסמו על ידי מנהל השירותים הווטרינריים בעקבות בג"ץ שהוגש בנושא. לכידת חתולים מתבצעת במקרים נדירים הנכנסים לקטגוריות שהוגדרו בהנחיות מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בעקבות פסיקת בג"ץ.
 • הסברה והדרכה למניעת מחלות באדם הנגרמות מבעלי חיים או ממזון שמקורו בעלי חיים.