אגרת הובלה למכלאה ואגרת הסגר

אגרות הובלה למכלאת הרשות המקומית ואגרת הסגר נגבות מכוח תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד) התשי"ט -1959.

  • אגרת יום הסגר או חלקו לכלב / חתול  - 37  ₪
  • אגרת הובלת כלב למכלאות -  84 ₪.

אגרת רישיון וחיסון כלבת

אגרת רישיון ואגרת חיסון כלבת – ניתן לשלם בעת החיסון במשרדי השירות הווטרינרי בכרטיס אשראי בלבד.
לא נשלחים יותר טפסים לתשלום בבנק הדואר.
כמו כן, ניתן לשלם באופן מקוון לפני החיסון האתר האינטרנט www.shvav.com.
יש להקליד את מספר השבב האלקטרוני של הכלב (נמצא על הרישיון) ולבחור באופציה – "תשלום אגרה".
רצוי קודם כל לעדכן לאחר הכניסה את כתובת הדואר האלקטרוני.

לאחר התשלום תישלח קבלה את הדואר האלקטרוני של בעל הכלב.
לאחר החיסון – יישלח הרישיון להחזקת הכלב לכתבות הדואר האלקטרוני של בעל הכלב.

מעמד בעל החייםסימון בשבבמחיר חיסוןאגרת רישיוןסה"כ בש"ח
כלב/ה לא מעוקר/ת
לא מסומנ/ת בשבב
75 ש"ח29.5 ש"ח344 ש"ח448.5 ש"ח
כלב/ה מעוקר/ת
לא מסומנ/ת בשבב
75 ש"ח15 ש"ח37 ש"ח127 ש"ח
כלב/ה לא מעוקר/ת
מסומנ/ת בשבב
0 ש"ח 29.5  ש"ח344 ש"ח373.5 ש"ח
כלב/ה מעוקר/ת
מסומנ/ת בשבב
0 ש"ח15 ש"ח37 ש"ח52 ש"ח
חתול/ה לא מעוקר/ת0 ש"ח29.5  ש"ח29.5 ש"ח
חתול/ה מעוקר/ת0 ש"ח15 ש"ח15 ש"ח

התנאים לקבלת הפטור

להלן תמצית התנאים לקבלת הפטור מתוספת האגרה. כלבים הפטורים מתוספת האגרה:

  1. כלבים מתחת לגיל 6 חודשים.
  2. כלבים מעל גיל 8 שנים.
  3. כלבים אשר אינם יכולים לעבור ניתוח עיקור/סירוס מסיבה בריאותית, יגיש בעליהם בקשה בכתב אל הרופא הווטרינר הרשותי ביחד עם מסמכים ומכתב מהרופא המטפל. טפסים לבקשה יש להוריד מ-טפסים.
  4. כלבים טהורי גזע בכפוף להגשת בקשה בכתב על ידי בעליהם ובהתאם לתנאים המפורטים בנוהל הפטור. – טפסים לבקשה יש להוריד מ-טפסים.

לנוחותכם, מצורף בזאת נוהל קבלת הפטור מאגרה מוגדלת. יש להדפיס את הטופס הרלוונטי מנספח א' .

  • פטור עקב מצב רפואי או מחלה – לצרף מיכתב מהרופא המטפל ובו פירוט מדוייק של המחלה.
  • פטור לכלב טהור גזע – לצרף אישור ההתאחדות הישראלית לכלבנות, מקור עם הולוגרמה. צילום תעודת היוחסין.
    יש לצרף את האישור כל שנה מחדש.