הכלבת מהי?

הכלבת היא מחלקה מדבקת וקטלנית, הנגרמת על ידי נגיף ממשפחת הרבדו-וירוס הפוגע במערכת העצבים המרכזית. המחלה ידועה בכל חלקי העולם מאז שחר ההיסטוריה האנושית.
בתלמוד, מסכת יומא, מוגדר כלב שוטה וסימניו זהים, אם כי בהחלט חלקיים, לסימני המחלה.
"איזהו כלב שוטה? רירו ניגר והוא רץ בצדי הדרכים".

הכלבת הינה מחלה חשוכת מרפא. מרגע שמופיעים סימני המחלה הראשונים באדם או בבעל חיים, דינו נחרץ למות תוך ייסורים קשים.
הרפואה המודרנית טרם מצאה מזור יעיל, המסוכל להציל את מי שחלו במחלה נוראה זו.

מי נפגע ואיך?

בעלי דם חם למעט עופות, או בהגדרה יותר ממוקדת: כל בני משפחת היונקים.
העברת המחלה לאדם הינה בדרך נשיכה, ליקוק או שריטה (רוק שנותר על הטפרים), מבעל חיים נגוע בשלב בו הנגיף משתכן בבלוטות הרוק של בעל החיים הנגוע.
בשלב זה הפגיעה במוח בעל החיים הנגוע מביאה למותו תוך 7 עד 10 ימים. מאגר הכלבת בטבע הינו בעיקר בשועלים ותנים, ובתדירות נמוכה יותר יונקים אחרים.
מגע של בעלי חיים אלו עם כלבי בית או בעלי חיים מבויתים אחרים מביא את הכלבת לפתחו של האדם.

המלחמה בכלבת

המלחמה בכלבת הינה חלק מתפקידי השירות הווטרינרי הרשותי בשיגרה, ועל אחת כמה וכמה בעת התפרצות אירוע כלבת בתחומי הרשות המקומית. חלק מהפעולות המבוצעות על ידי השירות הווטרינרי הרשותי במסגרת המלחמה בכלבת:

 • חיסון כנגד המחלה ניתן לגורים בני 3 חודשים וכלבים בוגרים אחת לשנה. החיסון ניתן במשרדי השירות הווטרינרי הרשותי או אצל רופאים וטרינריים המורשים לחסן ולהנפיק רשיון בשם הרשות המקומית בה מתגורר בעל הכלב.
 • סימון כלבים בשבב אלקטרוני תת-עורי וניהול מאגר מידע בו רשומים כל הכלבים בתחום הרשות המקומית, פרטי בעליהם ומועד חיסונם. מאגר זה חשוב בעיקר בעת התפרצות אירוע כלבת אך גם לצורך אכיפת החוק.
 • איסוף כלבים משוטטים.
 • הסגר בן 10 ימים לתצפית כלבת לכלבים שנשכו, בתחנת הסגר המאושרת על ידי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.
 • הפניית נשוכים ללשכת הבריאות המחוזית לרישום הנשיכה וקבלת טיפול
 • הסברה והדרכה לתושבים ובבתי ספר איך להימנע מנשיכת כלב וחשיבות חיסון הכלבים.
 • קנסות לבעלי כלבים המחזיקים בהם ללא חיסון וללא רשיון החזקה מהרשות המקומית.

פעולות נוספות המבוצעות על ידי גופים רשמיים אחרים הן:

 • דילול אוכלוסיית חיות הבר העלולות להוות מאגר למחלה. מבוצע על ידי רשות הטבע והגנים תוך הקפדה שלא לפגוע באקולוגיית האיזור בו מתבצע הדילול.
 • פיזור ממטוסים של חיסונים אוראליים כנגד כלבת. מתבצע על ידי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בשיתוף עם רשות הטבע והגנים.
 • הסגר על יבוא בעלי חיים העלולים להחדיר כלבת למדינת ישראל.

נושכתי, מה עושים?

 1. יש לשטוף היטב את מקום הנשיכה במים וסבון.
 2. יש לאתר את בעל החיים שנשך ולהודיע על מקום הימצאו לשירות הווטרינרי הרשותי לשם הסגרתו לתצפית כלבת. ההסגר נועד לקבוע האם הכלב נגוע בכלבת. היה ומת הכלב מהלך ההסגר ייבדק מוחו לאבחון כלבת והמידע יוחש לשירותי הבריאות לשם טיפול נאות שבשלב זה יציל את חיי הנשוך. ההסגר מתבצע בתחנה שאושרה על ידי מנהל השירותים
  ווטרינריים במשרד החקלאות לאחר שנבדק המפרט הטכני של המבנה והכלובים, שכן במידה והכלב אכן נגוע בכלבת עלול הוא, בשלב הסוער של המחלה, לתקוף את כל מי שנקלע לסביבתו ולרוץ למרחקים ארוכים תוך שהוא תוקף את כל מי שנקרה בדרכו.
 3. לפנות לשירותי הבריאות (רופא המשפחה, קופת חולים וכדומה) לקבלת טיפול ראשוני. במידה והנשוך אינו מחוסן בחיסון בר תוקף כנגד טטנוס, יינתן חיסון זה בעת הפנייה.
 4. חשוב מאד לפנות ללשכת הבריאות המחוזית/נפתית לרישום גליון נשיכה.
 5. לפנות לשירות הווטרינרי ולמסור את פרטי האירוע, הנשוך, תיאור הכלב ובעליו, אם ידועים.

איך אמנע כלבת ומה הן חובותיי כאזרח?

 • חסן כלבך כנגד כלבת בגיל 3 חודשים ואחר כך מדי שנה.
 • ודא כי ברשותך רשיון להחזקת כלב מהרשות המקומית בה הנך מתגורר.
 • הקפד כי על צוואר כלבך יהיה תמיד קולר.
 • טייל עם כלבך ברשות הרבים רק כשהוא מובל ברצועה.
 • מנע מכלבך לשוטט ללא השגחתך.
 • מנע מגע בין כלבך לחיות בר ולכלבים שאינך בטוח אם הם מחוסנים.
 • אל תשלח ידך ללטף כלב זר, חתול, קוף או כל בעל חיים אחר אשר אינך בטוח כי הם מחוסנים כנגד כלבת.
 • פנה לשירות הווטרינרי הרשותי בכל שאלה או ספק שלדעתך עלול להביא להינגעות במחלה איומה זאת.