עובדי המחלקה לשירותים חברתיים (רווחה) בגן-יבנה הינם בעלי זיקה, שייכות ומחויבות לשירות ושואפים להיות כתובת למתן מענה והזדמנות לשיפור איכות חיים והעצמת החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי.

השירות ניתן במגוון דרכי התערבות מקצועית מתחום העבודה הסוציאלית על פי מדיניות משרד הרווחה ותוך שותפות עם גורמים בקהילה.
השירות ניתן לכל תושב גן-יבנה הזקוק לסיוע אישי, ייעוץ, סיוע ומניעה למגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיות ו/או להתערבות והגנה על פי חוק – בהתאם לצרכים המשתנים של היחיד ומשפחתו בקהילה.
השירותים ניתנים בסביבה מכבדת, רגישה ומשתפת, תוך הקפדה על חיסיון צרכיו ופרטיו של הפונה.

מדיניות המחלקה הינה לחזק את תפקודו העצמאי של הפונה ע"י קביעת אסטרטגיה טיפולית ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, ותוך שימת דגש על עבודת מניעה וטיפול.

המחלקה יוזמת ופועלת לקידום ולפיתוח שרותי הרווחה בגן-יבנה, גם בהתאם לצרכים המשותפים לקבוצות ולאוכלוסיות ייחודיות.

במחלקה לשירותים חברתיים פועלים עובדים סוציאליים בעלי התמחות בתחומי רווחה שונים, ועובדים נוספים בתחומים שונים, הנותנים מגוון גדול של שירותים לאוכלוסיית הישוב.

המחלקה אמונה על מתן השירותים הבאים

 1. ראיית המשפחה כמכלול וטיפול בבעיותיה.
 2. טיפול בבעיות אישות ויחסי הורים-ילדים.
 3. הדרכת הורים עפ"י תוכנית טיפולית מותאמת.
 4. הפעלת מועדוני הקשישים.
 5. סיוע בקליטת עלייה.
 6. טיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
 7. טיפול בנוער במצוקה.
 8. טיפול בנפגעי סמים.
 9. פקידי סעד לחוק הנוער טיפול והשגחה.
 10. פקידי סעד לסדרי דין עפ"י צווי בתי הדין ובתי המשפט.
 11. פקיד סעד לקשישים.
 12. פקיד סעד לחסרי ישע.

יעדי המחלקה בשנה הקרובה

 • הבטחת טיפול סוציאלי לכל תושבי גן-יבנה הזקוקים לכך, עפ"י חוקי המדינה ותקנות משרד הרווחה ובהתאם לסדרי העדיפויות של המועצה המקומית.
 • הגדלת מגוון השירותים הניתנים במחלקה, בשיתוף עם מחלקות נוספות ומסגרות מוסדיות והתנדבותיות.
 • איתור אוכלוסיות בסיכון והפעלת תוכניות אישיות קבוצתיות וקהילתיות לטיפול בהן.
 • מעורבות בפיתוח תוכניות קהילתיות במועצה המקומית ובשיתוף גורמים נוספים בקהילה, תוך מתן דגש על "תוכניות תומכות משפחות–חינוך–טיפול בהורות ומשפחה, בתי ספר להורים, השכלת מבוגרים – עולים – ובריאות".
 • "עם הפנים לקהילה" – תיכנון והפעלת תוכניות קהילתיות לילדים ונוער במטרה להגיע למיצוי מירבי של תוכניות קיימות ופיתוח תוכניות חדשות עפ"י הצרכים העולים מניתוח הבעיות שאותרו.
 • מיקוד בפיתוח תוכניות לקידום משפחות במושבה.
 • הפעלת רכז תעסוקה לעולי אתיופיה במימון משרד הקליטה – לשיפור רמת התעסוקה של עולי אתיופיה בישוב.

נוהל פניה למחלקה

 • הפניה תתבצע בכתב ותלווה במסמכים שידרשו, כמו אישורי הכנסה, צילום תעודת זהות, מסמכים רפואיים ומסמכים רלוונטיים אחרים.
 • עזרה חומרית – כרוכה בהשתתפות הפונה על פי מבחן זכאות ומותנית בתקציבים המוקצים על ידי משרד הרווחה.
 • פגישת היכרות ראשונית ( אינטייק):
  הפונה יתקבל לראיון ראשוני על ידי עו"ס לצורך הכרות, הגדרת הבעיה, הצגת דרכי התמודדות וקביעת תוכנית טיפולית.