בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שםתפקידטלפוןדוא"לפקסכתובתקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
מנהלת מחלקת שירותים חברתיים08-8574450, 08-8573129yamito@gan-yavne.co.il08-8570514הרצל 41, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
יום א'  08:00-18:00
ימים ב'-ה' 08:30-15:00
* יש לתאם פגישות מראש בטלפונים הרשומים מעלה
פתח מידע נוסףימית עופרי
דוא"ל
פקס
08-8570514
כתובת
הרצל 41, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל
יום א'  08:00-18:00
ימים ב'-ה' 08:30-15:00
* יש לתאם פגישות מראש בטלפונים הרשומים מעלה
מזכירת המחלקה08-8574450, 08-6218343efrat@gan-yavne.co.il08-8570514הרצל 41 (פינת רבי עקיבא). מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה

 יום א' 08:00-18:00
ימים ב'-ה' 08:30-15:00
* יש לתאם פגישות מראש בטלפונים הרשומים מעלה.

פתח מידע נוסףאפרת סולימן
דוא"ל
פקס
08-8570514
כתובת
הרצל 41 (פינת רבי עקיבא). מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל

 יום א' 08:00-18:00
ימים ב'-ה' 08:30-15:00
* יש לתאם פגישות מראש בטלפונים הרשומים מעלה.

עו"ס משפחה עו"ס לפי חוק הנוער08-6218352 | 08-8570514rinak@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףרינה כבתי
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עו"ס משפחה עו"ס מתנדבים עו"ס לפי חוק מוגבלות שכלית התפתחותית08-6218353 | 08-8570514asmaru@gan-yavne.co.il  
בתאום טלפוני
פתח מידע נוסףש.י.לאסמרו מולה
דוא"ל
קבלת קהל
בתאום טלפוני
עו"ס משפחה עו"ס לעניין סדרי דין עו"ס מתנדבים08-6218354 | 08-8570514hadasafarsi@gan-yavne.co.il   פתח מידע נוסףהדסה פרסי
עו"ס משפחה עו"ס לפי חוק הנוער מרכזת "נתיבים למשפחה"08-6218357 | 08-8570514aviva@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףאביבה טדלה
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עו"ס לעניין סדרי דין עו"ס אלימות במשפחה עו"ס שיקום08-6218351 | 08-8570514rutha@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףרות עקיבא
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עו"ס צרכים מיוחדים08-6218350 | 08-8570514assi@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףאסי גרינברג
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עו"ס נוער וצעירים ומנהלת היחידה להתמכרויות של בני נוער08-6218345 | 08-8570514katya@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףקטיה חפיזוב
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עו"ס אזרחים ותיקים עו"ס לפי חוק ההגנה על חוסים08-6218349 | 08-8570514batian@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףבתיה נחמני
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עו"ס אינטייק עו"ס אזרחים ותיקים ורכזת שכונה תומכת08-6218348 | 08-8570514galia@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףגליה שלזינגר
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

עובדת זכאות ומגשרת08-6218356ZivaGeta@gan-yavne.co.il  

בתאום מראש

פתח מידע נוסףזיוה גטה
דוא"ל
קבלת קהל

בתאום מראש

עובדת זכאות08-6218346 | 08-8570514ayeletb@gan-yavne.co.il   פתח מידע נוסףאיילת בן דוד
מלוות משפחות יוצאי העדה האתיופית08-6218347 | 08-8570514rutha@gan-yavne.co.il  

בתיאום מראש

פתח מידע נוסףרות גרוסמן
דוא"ל
קבלת קהל

בתיאום מראש

רכזת מועדון קשישים עולי חבר העמים08-8571503    פתח מידע נוסףמלכה צ'רקסין