שםתפקידטלפוןפקסכתובתדוא"לקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
מנהל תברואה ואיכות הסביבה08-854569108-8545692הרצל 1, מען למכתבים: 45 גן-יבנהAkivaE@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
פקס
08-8545692
כתובת
הרצל 1, מען למכתבים: 45 גן-יבנה
דוא"ל
מזכירה08-854569108-8545692הרצל 1, מען למכתבים: 45 גן-יבנהvida@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
פקס
08-8545692
כתובת
הרצל 1, מען למכתבים: 45 גן-יבנה
דוא"ל

יעדים ומטרות

למטרה זו פועלת מחלקת התברואה האחראית למכלול תחומים ויעדים, באמצעותם ניתן להגדיר ולשפר איכות חיים:

  1. איסוף אשפה, פסולת וגזם והסדרת סילוקם לאתרי מיחזור והטמנת אשפה מורשים;
  2. טאטוא רחובות;
  3. מניעת מפגעים תברואתיים על ידי הדברה, טיפול במזיקים ומניעת סיכונים בריאותיים;
  4. טיפול, פיקוח ורישוי וטרינרי, לרבות הסדרת חיסוני כלבים ושמירת בריאותם;
  5. הצבת כלים לאצירת אשפה במבנים ואתרים ציבוריים ופרטיים;
  6. הצבת מתקנים למיחזור פלסטיק, נייר, סוללות, טקסטיל ופסולת אלקטרונית;
  7. אכיפת חוק העזר לגן-יבנה (שמירת הסדר והניקיון) באמצעות גורמי הרישוי והפיקוח;
  8. פינוי גרוטאות וטיפול במבנים נטושים;
  9. תחזוקת מערכות הביוב והניקוז המקומי;
  10. דגימת מי השתייה לצורך שמירה על איכות המים.

יעדים אלה מושגים באמצעות צוות עובדים מיומן ומקצועי המפעיל לצורך כך אמצעים הולמים, לרבות מכונת טאטוא, מנוף, משאיות אשפה, ציוד הדברה וציוד תברואתי נוסף.