המחלקה מפקחת על מערכת הביוב במוסדות ציבור ומבני תעשייה.
כל בנייה או רישיון עסק חייב פיקוח של הרשות המקומית, ואישור על תקינות מערכת הביוב במבנה.
כמו כן המחלקה מתחזקת כל מבנה או מוסד ציבורי השייכים למועצה המקומית כגון: בתי-ספר, גני ילדים, מוסדות ציבור, מועדונים ועוד.
בנוסף עוסקת המחלקה בתחזוקה שוטפת של מערכת הביוב העירונית, לרבות מתן פתרונות במקרי סתימה במערכת.
במקרה של מפגעים מבצעת המחלקה עבודת החלפת מכסים ותיקונים שונים, הן במערכת הביוב העירוני והן במוסדות הציבור השונים.
המחלקה מטפלת ומתחזקת את מערכת שטיפת קווי הביוב הראשים בכל ימות השנה. בנוסף היא מתחזקת את שני מכוני הסניקה: באיזור התעשייה ובכניסה המערבית לישוב.
יודגש, כי תקלות בתחום חצרות בתים פרטיים, אינן בתחום טיפול המחלקה.

שפכי גן-יבנה מועברים אל מכון טיהור שפכים חצור (המשותף לגן-יבנה ובאר טוביה).
המכון מופעל משנת 2000 על ידי חברת א.ל.ד. בע"מ, לאחר שהחברה רכשה את זכויות ההפעלה של המכון מהרשויות המקומיות גן יבנה והמועצה האזורית באר טוביה לתקופת תפעול של 23 שנה. ספיקת המתקן עד 6,200 מ"ק ליממה.

באחריות תאגיד המים "מי יבנה".