בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

סוג מתקןרחוב
איסוף סוללות"מגה בעיר"איסוף סוללות"מגה בעיר"
איסוף סוללות"מוניטין" – רח' העצמאותאיסוף סוללות"מוניטין" – רח' העצמאות
בקבוקי פלסטיקאביר יעקב/השופטיםבקבוקי פלסטיקאביר יעקב/השופטים
בקבוקי פלסטיקאהוד בן גרא/בר יוחאיבקבוקי פלסטיקאהוד בן גרא/בר יוחאי
טקסטילאחוזה – ליד תיבות הדוארטקסטילאחוזה – ליד תיבות הדואר
איסוף נייראחוזה (גב בניין המועצה)איסוף נייראחוזה (גב בניין המועצה)
איסוף קרטוןאחוזה פינת השיטהאיסוף קרטוןאחוזה פינת השיטה
בקבוקי פלסטיקאחוזה/הישועהבקבוקי פלסטיקאחוזה/הישועה
בקבוקי פלסטיקאחוזה/השיטהבקבוקי פלסטיקאחוזה/השיטה
בקבוקי פלסטיקאלכסנדרבקבוקי פלסטיקאלכסנדר
בקבוקי פלסטיקבן גוריון/המגינים/התותחניםבקבוקי פלסטיקבן גוריון/המגינים/התותחנים
בקבוקי פלסטיקבן גוריון/צאליםבקבוקי פלסטיקבן גוריון/צאלים
בקבוקי פלסטיקבן גוריון/רימוןבקבוקי פלסטיקבן גוריון/רימון
בקבוקי פלסטיקבן גוריון/רימוןבקבוקי פלסטיקבן גוריון/רימון
איסוף סוללותבנייני המועצהאיסוף סוללותבנייני המועצה
בקבוקי פלסטיקגלבועבקבוקי פלסטיקגלבוע
איסוף קרטוןדרך קנדה פינת רח' ברקת (מכולת "ברכה")איסוף קרטוןדרך קנדה פינת רח' ברקת (מכולת "ברכה")
בקבוקי פלסטיקהדס/אשל/ניל"יבקבוקי פלסטיקהדס/אשל/ניל"י
טקסטילהדרים – גן פיטוטקסטילהדרים – גן פיטו
איסוף ניירהדרים/ ההגנהאיסוף ניירהדרים/ ההגנה
בקבוקי פלסטיקהדרים/גיבוריםבקבוקי פלסטיקהדרים/גיבורים
בקבוקי פלסטיקההדרים (גן פיטו)בקבוקי פלסטיקההדרים (גן פיטו)
טקסטילהחשמונאיםטקסטילהחשמונאים
איסוף ניירהחשמונאים (תיבות הדואר)איסוף ניירהחשמונאים (תיבות הדואר)
איסוף ניירהחשמונאים 3איסוף ניירהחשמונאים 3
טקסטילהמגינים – חורשת האקליפטוס ליד תיבות הדוארטקסטילהמגינים – חורשת האקליפטוס ליד תיבות הדואר
טקסטילהמגינים – ליד מגרש הכדורגלטקסטילהמגינים – ליד מגרש הכדורגל
איסוף ניירהמגינים (ליד חורשת האקליפטוס)איסוף ניירהמגינים (ליד חורשת האקליפטוס)
בקבוקי פלסטיקהמגינים/דרך קנדהבקבוקי פלסטיקהמגינים/דרך קנדה
בקבוקי פלסטיקהניצחוןבקבוקי פלסטיקהניצחון
בקבוקי פלסטיקהנשיאבקבוקי פלסטיקהנשיא
איסוף ניירהנשיאאיסוף ניירהנשיא
איסוף קרטוןהרצל (מכולת "סופר זול ממן")איסוף קרטוןהרצל (מכולת "סופר זול ממן")
איסוף ניירהרצל (סניף הדואר)איסוף ניירהרצל (סניף הדואר)
איסוף ניירהרצל 3 (ליד קופ"ח כללית)איסוף ניירהרצל 3 (ליד קופ"ח כללית)
בקבוקי פלסטיקהרצל -ליד מרפאת השינייםבקבוקי פלסטיקהרצל -ליד מרפאת השיניים
בקבוקי פלסטיקהרצל/דוד המלךבקבוקי פלסטיקהרצל/דוד המלך
איסוף ניירהרצל/רח' דוד המלךאיסוף ניירהרצל/רח' דוד המלך
איסוף ניירהשומראיסוף ניירהשומר
בקבוקי פלסטיקהשומר/השנייםבקבוקי פלסטיקהשומר/השניים
טקסטילהשופטים – רחבת ביה"ס הממ"ד סיניטקסטילהשופטים – רחבת ביה"ס הממ"ד סיני
איסוף ניירהשיטה/ אחוזהאיסוף ניירהשיטה/ אחוזה
בקבוקי פלסטיקהשיטה/הרצלבקבוקי פלסטיקהשיטה/הרצל
טקסטילזמיר – ליד בי"ס מכביםטקסטילזמיר – ליד בי"ס מכבים
איסוף ניירזמיר (ליד מגרש הכדורסל)איסוף ניירזמיר (ליד מגרש הכדורסל)
בקבוקי פלסטיקזמיר (תיבות דואר ליד בי"ס מכבים)בקבוקי פלסטיקזמיר (תיבות דואר ליד בי"ס מכבים)
בקבוקי פלסטיקח.נ. ביאליקבקבוקי פלסטיקח.נ. ביאליק
בקבוקי פלסטיקח.נ. ביאליק/א.צ. גרינברגבקבוקי פלסטיקח.נ. ביאליק/א.צ. גרינברג
בקבוקי פלסטיקחלמישבקבוקי פלסטיקחלמיש
טקסטילחלמיש – ליד אולם הספורט רביןטקסטילחלמיש – ליד אולם הספורט רבין
איסוף ניירחלמיש (אולם הספורט)איסוף ניירחלמיש (אולם הספורט)
בקבוקי פלסטיקחשמונאים/הכדבקבוקי פלסטיקחשמונאים/הכד
בקבוקי פלסטיקחשמונאים/ירושליםבקבוקי פלסטיקחשמונאים/ירושלים
בקבוקי פלסטיקחשמונאים-מרכז מסחריבקבוקי פלסטיקחשמונאים-מרכז מסחרי
בקבוקי פלסטיקיהודה/אלעזרבקבוקי פלסטיקיהודה/אלעזר
איסוף נייריהודית 22איסוף נייריהודית 22
טקסטיליצחק רבין – גב ביה"ס בן גוריוןטקסטיליצחק רבין – גב ביה"ס בן גוריון
איסוף קרטוןישיבת "אחוזת יעקב"איסוף קרטוןישיבת "אחוזת יעקב"
איסוף סוללותמוסדות החינוךאיסוף סוללותמוסדות החינוך
איסוף ניירמירוןאיסוף ניירמירון
טקסטילמנחם בגין – ליד בי"ס אילן רמוןטקסטילמנחם בגין – ליד בי"ס אילן רמון
איסוף קרטוןמרכז מסחרי (שיכונים)איסוף קרטוןמרכז מסחרי (שיכונים)
איסוף קרטוןמרכז מסחרי מול המועצהאיסוף קרטוןמרכז מסחרי מול המועצה
איסוף ניירנתן אלתרמןאיסוף ניירנתן אלתרמן
בקבוקי פלסטיקנתן אלתרמן/הקצירבקבוקי פלסטיקנתן אלתרמן/הקציר
בקבוקי פלסטיקנתן אלתרמן/קצירבקבוקי פלסטיקנתן אלתרמן/קציר
בקבוקי פלסטיקעולי הגרדוםבקבוקי פלסטיקעולי הגרדום
בקבוקי פלסטיקעפרוניבקבוקי פלסטיקעפרוני
בקבוקי פלסטיקצה"לבקבוקי פלסטיקצה"ל
איסוף ניירצה"ל/דליהאיסוף ניירצה"ל/דליה
איסוף קרטוןקניון "נאות המכבים"איסוף קרטוןקניון "נאות המכבים"
איסוף נייררביבים/רח' עופריםאיסוף נייררביבים/רח' עופרים
בקבוקי פלסטיקרגבבקבוקי פלסטיקרגב
איסוף קרטוןרח' העצמאות ("סופר גן")איסוף קרטוןרח' העצמאות ("סופר גן")
איסוף קרטוןרח' מירון (מיני מרקט "יוני"ת)איסוף קרטוןרח' מירון (מיני מרקט "יוני"ת)
בקבוקי פלסטיקרקפתבקבוקי פלסטיקרקפת
איסוף ניירשבזיאיסוף ניירשבזי
בקבוקי פלסטיקשבזי/אלי כהןבקבוקי פלסטיקשבזי/אלי כהן
בקבוקי פלסטיקשמואל אוחיוןבקבוקי פלסטיקשמואל אוחיון
בקבוקי פלסטיקשמואל הנביא/ שבזיבקבוקי פלסטיקשמואל הנביא/ שבזי
בקבוקי פלסטיקתבורבקבוקי פלסטיקתבור
בקבוקי פלסטיקתורבקבוקי פלסטיקתור
בקבוקי פלסטיקתורה ועבודה (קן הנוע"ל)בקבוקי פלסטיקתורה ועבודה (קן הנוע"ל)