מקורות מי השתייה בישראל, נבדקים לפחות אחת לשלושה חודשים.
מדובר בבדיקה כימית מצומצמת, הכוללת קביעת ריכוז של כלורידים, ניטרט ועכירות, וכן בדיקה מיקרוביאלית הכוללת חיידקי קוליפורם וחיידקים נוספים, המהווים מדד למידת ניקיון/זיהום המים.
בדיקות מקיפות יותר מתבצעות אחת לשנה בכל מאגר מים, לרבות קביעה של המרכיבים הכימיים המשפיעים על איכות המים ועל קשיותם.
כל מערך הבדיקות מבוצע בהתאם לתקנות משרד הבריאות.
מי השתיה של גן-יבנה נבדקים במעבדה המרכזית של משרד הבריאות ברחובות.

איכות מי שתייה באחריות תאגיד המים "מי יבנה".

בדיקות מיקרוביאליות

לידיעת ציבור צרכני המים מובאים בזאת פרטים על איכות המים המסופקים ברשת אספקת מי השתייה בגן יבנה.

לאתר תאגיד מי יבנה