שםתפקידטלפוןפקסכתובתדוא"לקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
רכזת ספורט 08-6334977alizaza4.matnas@gmail.comפתח מידע נוסף


מחלקת הספורט שמה לה כמטרה לקדם אורח חיים בריא ופעיל בשת"פ מחלקות המועצה והמתנ"ס בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי החל מילדים בגיל הרך ועד לגיל השלישי ובהתאם לכך אנו משקיעים רבות בהקמת מתקני ספורט, בהפקת אירועי ספורט, בבניית תוכניות עבודה לאורח חיים בריא ופעיל ובתמיכה בעמותות הספורט והספורט התחרותי ביישוב.

חינוך פורמאלי  

 • חיזוק הקשר עם המורים לחינוך גופני
 • קידום יוזמות בית ספריות בתחום הספורט
 • הקמת מועדוני ספורט בית ספריים והתמקצעותם
 • חיזוק הקשר עם משרד החינוך – הפיקוח על החינוך הגופני

ספורט עממי

 • ארגון והפעלת מפעלי ספורט עממיים לכלל התושבים בגן יבנה
 • הרצאות בתחום בריאות ופעילות גופנית
 • הרחבת הפעילות הגופנית בקרב האוכלוסייה הבוגרת ובקרב הנשים
 • הנגשת אירועי הספורט בקרב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

ספורט תחרותי

 • סיוע לעמותת וארגוני הספורט בהכנת תשתית ספורטיבית, פיזית ואנושית לקידום הספורט התחרותי
 • שת"פ עם אגודות הספורט, מפעלי ספורט של בתי הספר, מועדונים, מתנ"ס וכו' על מנת ליזום חידושים ופרויקטים בספורט

מתקני ספורט

 • תחזוקת מתקני הספורט במועצה
 • הגדרת מצב רצוי על פי צורכי מוסדות החינוך, צרכי האוכלוסייה לספורט עממי ותחרותי
 • הגדרת יעדים ומועדים לבנייה ושיפוץ מתקני הספורט בהתאם לפער בין הרצוי למצוי​