שםתפקידטלפוןפקסכתובתדוא"לקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
מנהלת מחלקת משאבי אנוש08-854562608-8545625קיבוץ גלויות 3. מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנהlimors@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
פקס
08-8545625
כתובת
קיבוץ גלויות 3. מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
דוא"ל
חשבת שכר08-854562608-8545625קיבוץ גלויות 3. מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנהIrenaK@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
פקס
08-8545625
כתובת
קיבוץ גלויות 3. מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
דוא"ל
מזכירה08-854562808-8545625קיבוץ גלויות 3. מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנהmerava@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
פקס
08-8545625
כתובת
קיבוץ גלויות 3. מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
דוא"ל

המחלקה אחראית לטיפול בעובד בכל שלבי קליטתו ועבודתו במועצה, מיון וגיוס עובדים חדשים, ניוד בין תפקידים, קידום המקצועי, הכשרה ופיתוח אישי.

מכרזי דרושים

המבקשים להגיש מועמדותם למשרה פנויה ברשות המקומית יפעלו על פי הנחיות אלו:

  • יגשו למזכירות המועצה ויקבלו טופס או יורידו מהאתר.
  • את הטופס ימלאו במלואו.
  • יש לצרף העתקים מאושרים או מאומתים של תעודות, המעידות על השכלת המועמד ועל ניסיונו.
  • יש לצרף צילום תעודת זהות ותעודת שחרור מצה"ל/שירות לאומי.
  • יש להעביר את המסמכים למשרד הרלוונטי במועצה, בהתאם להוראות המופיעות במכרז.
  
  
  
  
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים".

לצפייה בארכיון מכרזי כח אדם לחץ כאן.

טפסים רלוונטיים


טופס להדפסהמסנן
שאלון עבור מתמודד למכרז