בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שנהדו"ח / צו
2020אישור תקציב המועצה המקומית גן יבנה לשנים 2018 2019 2020 משרד הפנים.pdf2020אישור תקציב המועצה המקומית גן יבנה לשנים 2018 2019 2020 משרד הפנים.pdf
2017תקציב המועצה לשנת 20172017תקציב המועצה לשנת 2017
2016תקציב המועצה לשנת 20162016תקציב המועצה לשנת 2016
2015תקציב המועצה לשנת 20152015תקציב המועצה לשנת 2015
2015תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20152015תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
2015דו"ח רבעון לשנת 2015 - חלק 32015דו"ח רבעון לשנת 2015 - חלק 3
2015דו"ח רבעון לשנת 2015 - חלק 22015דו"ח רבעון לשנת 2015 - חלק 2
2015דו"ח רבעון לשנת 2015 - חלק 12015דו"ח רבעון לשנת 2015 - חלק 1
2014דו"ח כספי מבוקר לשנת 20142014דו"ח כספי מבוקר לשנת 2014
2014תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20142014תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
2013תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20132013תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
2012תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20122012תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
2011תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20112011תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
2010תקציב המועצה לשנת 20102010תקציב המועצה לשנת 2010
2009תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20092009תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
2008תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20082008תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008
2007תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20072007תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2007