יחידהשםתפקידטלפוןפקסכתובתדוא"לכפתור לפרטים נוספים
גזבר המועצה08-854560208-8545603הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנהalonm@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
פקס
08-8545603
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
דוא"ל
מזכירת הגזבר08-8545602 08-8545603הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנהפתח מידע נוסף
פקס
08-8545603
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה