פרוטוקול הועדהמסנן
25/11/2020מחשבים מרוח טובה - פרוטוקול וועדת תרומות.pdf
25/08/2019הודעת הועדה בדבר הפעלת תכנית נאמני בריאות
06/06/2019פרוטקול ישיבה בנושא פרויקט 'מחשב לכל ילד'
26/02/2017פרוטקול ועדה בנושא תרומת עמותת "רוח טובה"