שםתפקידטלפוןפקסכתובתדוא"לקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
מהנדס המועצה08-8545631 08-8545632הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנהdroriv@gan-yavne.co.il

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

פתח מידע נוסף
פקס
08-8545632
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
דוא"ל
קבלת קהל

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

תפקידי המחלקה

  • תכנון וישום בשטחים ציבוריים בהתאם למדיניות המועצה ובתיאום עם המחלקות השונות של מוסדות חינוך, תשתיות, מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, כבישים ומדרכות;
  • רישוי מבנים: בקשות להיתרי בניה – בדיקת תכנון החיבורים לתשתיות הקיימות, טופס 4 ותעודת גמר – בדיקת ביצוע החיבורים לתשתיות הקיימות ושמירה על הסביבה;
  • שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך ומבנים ציבוריים;
  • נגישות- הקפדה בבניה חדשה על נגישות; שידרוג הקיים לשיפור הנגישות;
  • עזרה הנדסית למחלקות שפ"ע, מים ותברואה.