מכוח סמכות מהנדס המועצה המקומית גן יבנה לפי סעיף 2 לחוק עזר לגן יבנה (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ו-2016, ניתנה הודעה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.

אלו כוללים:

  1. חלוקת תחום שיפוט גן יבנה בהתבסס על גבולות הגושים הרשומים במרכז מיפוי ישראל נכון למועד ההחלטה
  2. תשריט גבולות הגושים
  3. שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשמש את הנכסים המצויים בגושים השונים

לנוחותכם, דבר ההחלטה ופירוט הגושים והחלקות - החלטה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.