שםתפקידטלפוןפקסכתובתדוא"לקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
מהנדס המועצה08-8545631 08-8545632הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנהdroriv@gan-yavne.co.il

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

פתח מידע נוסף
פקס
08-8545632
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
דוא"ל
קבלת קהל

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

מזכירה08-854563108-8545632הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנהdebyeng@gan-yavne.co.il

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

פתח מידע נוסף
פקס
08-8545632
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
דוא"ל
קבלת קהל

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

עוזרת למהנדס08-854563308-8545632הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

פתח מידע נוסף
פקס
08-8545632
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

עוזר למהנדס08-854562308-8545632הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00

פתח מידע נוסף
פקס
08-8545632
כתובת
הרצל 6, מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
קבלת קהל

יום א' 16:00-18:00
יום ד' 08:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד:
יום ב' 09:00-12:00