בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

נושאשנהמסמך / קישור
סקר סיכונים2019סקר סיכונים בעבודה לשנת 2019 - חלק א'סקר סיכונים2019
סקר סיכונים2019סקר סיכונים בעבודה לשנת 2019 - חלק ב'סקר סיכונים2019
סקר סיכונים2019סקר סיכונים בעבודה לשנת 2019 - חלק ג'סקר סיכונים2019
תכנית לניהול הבטיחות2019תכנית לניהול הבטיחות לשנת 2019תכנית לניהול הבטיחות2019
כללי2019נוהל הקצאת חניה שמורה לנכהכללי2019
כללי2018צו תכנון ובניה 2018כללי2018
סקר נגישות מבני ציבור ומוסדות חינוך2016סקר נגישות מבני ציבור ומוסדות חינוךסקר נגישות מבני ציבור ומוסדות חינוך2016