שםתפקידטלפוןפקסיחידהדוא"לקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
מנהל אגף בטחון וחירום08-857328908-6214770amirg@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
פקס
08-6214770
דוא"ל
מזכירה08-857328908-6214770dalyas@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
פקס
08-6214770
דוא"ל
קב"ט מוסדות חינוך08-8573289haimeli@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
קבט"ית מוסדות חינוך08-8573289פתח מידע נוסף

תפקידים ותחומי אחריות

פעולות מחלקת הביטחון נועדו להעניק סיוע לאזרח ולגורמי החרום וההצלה (משטרה, מד"א, כיבוי וצה"ל).
המחלקה פועלת באמצעים העומדים לרשותה כדי להגביר את תחושת הביטחון בקרב תושבי העיר.
המחלקה פועלת ומשפיעה על רוב תחומי העשייה ומספק שרות הן ללקוחות 'חוץ ארגוניים' (גורמי החרום וההצלה, תלמידים, הורים ותושבים), והן בעבודות מטה בתחומים רבים בהם ניתן השרות לארגון פנימה.
המחלקה ערוכה לסייע בטיפול במצבי חירום דוגמת רעידות אדמה, פיגועים המוניים ואסונות טבע.
מחלקת הביטחון אחראית גם על הציוד לשעת חירום ועל מלאי החירום (מל"ח – פס"ח) ועל שמירת תקינותם של המקלטים הציבוריים הפזורים ברחבי העיר.
המחלקה מאבטחת את כל מוסדות החינוך באמצעות חברת אבטחה שזכתה במכרזים.

תפקידים ותחומי אחריות

בשת"פ צה"ל:

 • אחזקה שוטפת של מקלטים ציבוריים בסיוע מח' שפ"ע
 • התקנה ואחזקת צופ
 • רים
 • הדרכת אוכלוסייה ומוסדות חינוך בנושא התגוננות בחירום
 • ריכוז ותיאום הכנת תקציב הג"א
 • תיאום מקומות מפגש ליחידות צה"ל
 • שיתוף פעולה עם פיקוד העורף והכנת היישוב למצבי חירום

בשת"פ משטרת ישראל

 • אבטחת מוסדות חינוך
 • אבטחת אירועים
 • הכנת תקציב משא"ז וניהולו
 • שיטור קהילתי (שילוב הפיקוח העירוני והמשטרה ברכב המועצה)
 • מיגון מקורות מים

בתחום מל"ח (משק לשעת חירום)

 • ריכוז ועדת מל"ח מקומית (כפיפות למחוז איילון)
 • ריכוז תכנית מל"ח שנתית וביצועה (רכישת ציוד, הקמת מחסנים, מרכז הפעלה)
 • כתיבה והנחייה בנושא פק"ל מל"ח
 • ריתוק כח אדם, רכב וצמ"ה
 • מרכזי קליטה בחירום
 • הדרכה ותירגול המועצה בנושאי הפעלה בחירום

בתחום החינוך

 • מינוי עוזרי ביטחון
 • אבטחת מוסדות חינוך
 • גני ילדים – לחצני מצוקה לניידת שיטור קהילתי
 • מרכיבי מיגון
 • מיגון לילה מוסדות חינוך ומוסדות ציבור
 • תדריך ותירגול מנהלים, עב"טים, מאבטחים, גננות וכד'
 • תרגילי ערנות וביקורות כיבוי אש, בטיחות, מקלטים, תיקי ביטחון מוסדיים, תיקי שטח ועוד.
 • אחריות על נשק ואימון מורים בנשק

בתחום כיבוי אש

 • שיתוף פעולה עם איגוד ערים לכבאות רחובות
 • ביקורת שנתית בכל מוסדות החינוך
 • ביקורות שוטפות לנושא כוננות כיבוי אש
 • אחריות לנושא כיבוי אש במתקני המועצה
 • רישוי אירועים מבחינת כיבוי אש
 • השתלמות שנתית לצוותי תלמידים בכיבוי אש באיגוד ערים לכבאות רחובות

בתחום עזרה ראשונה

 • שיתוף פעולה עם מד"א אשדוד
 • גיבוי מד"א לאירועים
 • השתלמויות, עזרה ראשונה לעובדי מערכת החינוך (מורים, גננות וסייעות)
 • תרגול במסגרת תרגילי התגוננות