כתובת: רח' השופטים 11, גן יבנה
קבלת קהל בנקודת גן יבנה: ימים א-ה בין השעות 08:00-17:00.
טלפון נקודת משטרה גן יבנה: 08-6219270 (בשעות הפעילות)
טלפון משטרת קרית מלאכי: 08-8608444 שלוחה 0 (מאויש 24 שעות ביממה)
טל' חירום: 100
טל' משמר אזרחי גן-יבנה: 08-8545698
מפקד נקודת המשטרה: רפ"ק יהב ניסני
מפקד שיטור קהילתי: רס"מ בצלאל בסל, נייד: 050-6272945

נקודת המשטרה בגן יבנה מהווה שלוחה קדמית של תחנת המשטרה בקריית מלאכי.
בתכונתה הנוכחית הוקמה הנקודה במטרה להעניק שירותי משטרה יעילים לתושבי גן יבנה והסביבה.
שעות מתן שירותי משטרה קרי: קבלת מסמכים, הגשת תלונות ועוד בימים א-ה בין השעות 08:00-17:00.
ניידת סיור / בילוש פועלת בגזרת הנקודה 24/7 לאורך כל ימות השנה.

למענה טלפוני 24 שעות ולאחר שעות הפעילות, לרבות שישי- שבת, ערבי חג וחג יש לפנות לתחנת המשטרה בקריית מלאכי בטלפון 08-8608444 ולהקיש 0 עם השמע נתב השיחות. (לכשתוסדר מערכת הטלפוניה יפורסמו דרכי התקשורת לנקודה).

להזכירכם, במקרי חירום יש לפנות למוקד 100.

קהילה-משמר אזרחי

תפקידי היחידה

 • קבלת תלונות על עבירות קלות* (*עבירות מסוג פשע כגון מין, אלימות במשפחה, שוד וכיו"ב מטופלות בתחנת קרית מלאכי בלבד)
 • טיפול בסכסוכי שכנים
 • מתן אישורי אבידה
 • אישורים על הגשת תלונה
 • שותפות במודלים קהילתיים
 • בסיס המשמר האזרחי

המשמר האזרחי הוא ארגון המתנדבים הגדול בגן-יבנה, המשמש כמכפיל כוח לעבודת המשטרה בישוב ומסייע בהקניית תחושת ביטחון לתושבים, בשעות הערב והלילה.
בבסיס המתנדבים בגן-יבנה פועלות היחידות הבאות: מתנדבים קלאסיים, מתנדבי מדים בסיור, יחידת תנועה מתנדבים, סיירת הורים, סיירת ג'יפים ויחידת אופניים.

יחידת הסיור

יחידת הסיור הכפופה ישירות לתחנת משטרת קרית מלאכי, פועלת 24 שעות ביממה, באמצעות ניידת סיור, מאויישת בשני שוטרי קבע.
תפקידה המרכזי להגיב בזמן אמת לאירועים המדווחים במוקד החירום 100.

כיצד מצטרפים למשמר האזרחי?

לצד הרצון לתרום לקהילה ולהתנדב, נוטל על עצמו מתנדב המשא"ז גם אחריות גדולה – הוא נושא נשק ולו סמכויות שוטר בסייגים.
בשל כך, תהליך הגיוס כולל מספר שלבים המבטיחים, כי מי שיקבל על עצמו אחריות זו, יוכל גם לעמוד בה.

 • המועמד ימלא את פרטיו האישיים ע"ג טופס ההצטרפות למשא"ז ויתבקש לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית, לצורך קבלת אישור ממשרד הבריאות לנשיאת נשק (כפי שנדרש מכל מי שמבקש רשיון לשאת נשק). בנוסף יידרש המועמד לחתום על הצהרת בריאות ולהציג אישור רופא המעיד על מצבו הבריאותי וכשירותו הרפואית.
 • קבלת אישור מהרישום הפלילי – המתנדב יופעל רק לאחר שנערכה בדיקה, כי אינו מופיע ברישום הפלילי (הבדיקה זהה לבדיקת מבקשי רשיונות לנשק).
 • הצהרת אמונים וקבלת תעודת מינוי זמנית – בתום רישום פרטי המתנדב ובדיקתם, יתקיים טקס הצהרת אמונים, הכולל שיחה על מהות המשא"ז ומחויבויותיו של המתנדב לארגון,
 • הסבר על חובות המתנדב וזכויותיו, קריאת "אני מצהיר" וחתימה על ההצהרה. לאחר החתימה יקבל המתנדב תעודת מינוי זמנית.
 • הדרכה – לאחר הצהרת האמונים יעבור המתנדב הכשרה בסיסית ואימון בסיסי להכרת הנשק והפעלתו, כולל מטווח ראשוני.
 • פעילות ראשונית במסגרת המשא"ז – ביצוע הפעילות בשלב זה יהיה ללא נשק. המועמד יידרש לביצוע 2 פעילויות לפחות טרם קבלת תעודת המינוי הקבועה.
 • קבלת תעודת מינוי קבועה ומעמד של חבר מן המנין במשא"ז.

טופס ההצטרפות למשמר האזרחי (טופס 6012) הנו טופס פרטים אישיים ראשוני, המהווה בסיס לרישום המתנדב.
ניתן להדפיס את הטופס בבית, למלאו ולהעבירו ליחידת המשא"ז הקרובה, או היחידה בה מעוניין המתנדב לשרת.