​אזור התגוננות: לכיש 273   |   זמן הגעה למרחב המוגן: 45 שניות

טלפונים חיוניים

 • משטרה ומשמר אזרחי - 100
 • מגן דוד אדום  101  |  08-8551333
 • כיבוי אש 102  |  08-8515050
 • חברת החשמל 103
 • פיקוד העורף 104

טלפונים חירום במועצה

 • קצין העיר רחובות 08-9374405
 • מוקד עירוני גן יבנה 106  | 08-8573706
 • אגף ביטחון 08-8573289
 • השירות הפסיכולוגי החינוכי 08-8673803
 • המחלקה לשירותים חברתיים 08-8574450

טלפונים נוספים

 • ער"ן – עזרה ראשונה נפשית 03-5461111 
 • בית חולים קפלן 08-9411211, 1-255-181
 • מס רכוש 08-6623300