פיקוד העורף - מערכת מסר אישי (התרעה סלולרית)- דף מידע לאזרח.

במצבים בטחוניים חריגים, אשר מחייבים היערכות שונה ועדכון התושבים במידע משמעותי, אנו מבקשים לספק שירות זה, באמצעותו תושבי גן-יבנה יקבלו מסרונים (SMS) לטלפונים הניידים.

מעוניינים להימנות על שירות זה?

הקדישו מספר דקות מזמנכם.
חישבו מי מבני הבית הוא המתאים ביותר לקבל את המידע ולהפיצו בקרב יתר בני המשפחה.
מומלץ, כמובן, שיהיה זה אחד ההורים, או בכל מקרה, בוגר אחראי.

בשלב הבא, מלאו נא את הטופס שבהמשך ושגרו אותו חזרה אלינו.

בשמי ובשם המועצה המקומית ועובדיה, אני מברך אתכם בברכה לימים טובים ושקטים,
שלכם ולשירותכם, 
דרור אהרון, ראש המועצה

בקשת הצטרפות לקבלת מסרונים בחירוםיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567


מעוניין לקבל מסרונים בחירום