שםתפקידטלפוןפקסכתובתדוא"לקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
מנהל אגף ביטחון וחירום08-622550108-6225502חלמיש 4pikuach@gan-yavne.co.il

יום א' 08:00-18:00
ימים ב' – ה' 08:00-16:00

פתח מידע נוסף
פקס
08-6225502
כתובת
חלמיש 4
דוא"ל
קבלת קהל

יום א' 08:00-18:00
ימים ב' – ה' 08:00-16:00

מזכירת פיקוח עירוני08-622550108-6225502הפלך 3 א.ת. גן-יבנה, מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנהpikuach@gan-yavne.co.il

יום א' 08:00-18:00
ימים ב' – ה' 08:00-16:00

פתח מידע נוסף
פקס
08-6225502
כתובת
הפלך 3 א.ת. גן-יבנה, מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
דוא"ל
קבלת קהל

יום א' 08:00-18:00
ימים ב' – ה' 08:00-16:00

מחלקת פיקוח – סדרי עבודה

 • חניה – סדרי חניה ואכיפתם בגן יבנה מוגדרים בחוק עזר לגן יבנה  – העמדת רכב וחנייתו התשס"ז- 2007.
 • פיקוח כללי – שמירת הסדר והניקיון בגן יבנה ואכיפתם מוגדרים בחוק עזר לגן יבנה – שמירת הסדר והנקיון התשנ"ג- 1993.

המחלקה אחראית לביצוע פעולות הפיקוח העירוני, כפי שמעוגנות בתקנות/חוקי עזר ונהלים.
עבודתה מתבצעת באמצעות פקחי הרשות המקומית ובשיתוף פעולה עם המשטרה, לוכד הכלבים, הווטרינר הרשותי ופקח הוועדה לתכנון ובנייה "זמורה".
במחלקה ארבעה פקחים עירוניים. לרשותם עומדים שני כלי רכב וקטנוע, הפועלים בתוקף חוקי העזר של גן-יבנה.

תחומי אכיפה עיקריים

 • ביקורות בחצרות ובבתים כולל איתור בעלי שטחים ריקים (ניקיון וגידור)
 • ביקורות בעקבות תלונות לפיקוח, למחלקת התברואה או למוקד העירוני
 • מפגעים ברשות הרבים
 • אכיפת הסדר והניקיון באתרי בנייה
 • טיפול בגרוטאות רכב
 • מתקני תברואה
 • שילוט ופרסום
 • רוכלות
 • שמירת הסדר הציבורי
 • חנייה מסודרת

הודעות ועדכונים - אגף הבטחון