תפישה חינוכית ואבני בוחן

מערכת החינוך היא אחד הנכסים החשובים ביותר לגן-יבנה, ועומדת בראש סולם העדיפויות של הרשות המקומית, הן בהקצאת משאבים פיזיים וכספיים והן בתמיכה במשאב האנושי.
החזון החינוכי לאורו מתקיים החינוך בישוב, נועד לגדל ילד בסביבה מגרה ומסקרנת, מוקף באהבה ותמיכה, אוהב ללמוד ומצוייד בכלים ערכיים וחברתיים, ולהפכו לבוגר מאושר התורם לקהילתו.

המועצה המקומית משקיעה משאבים רבים בסביבה הלימודית, בקיום מערכות העשרה, בפיתוח מגמות ייחודיות תומכות יכולת, ובמתן מענה להורי הילדים הלומדים.

אבני בוחן לאיכות החינוך

 • הבטחת התנאים הפיזיים הדרושים לתהליך החינוכי, הקמת מוסדות חינוך חדשים, מרמת גן הילדים, דרך ביה"ס היסודי ועד לתיכון.
 • מינוי אנשי פרופסיה מקצועיים
  מנהלים בעלי ידע וכישורים מתאימים, ייעול רמת ההוראה והניהול, שיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים וטיפוח תרבות ואקלים חינוכי המושתת על ערכיות, משמעת, רגישות בין-אישית ואכפתיות הדדית.
 • גישה קהילתית
  יצירת פורומים של תלמידים, צוותי מורים, הורים וחברי קהילה המובילים פעילויות חינוכיות-חברתיות באמצעות דיאלוג ושותפות, להבניית והעלאת הלכידות החברתית-יישובית.
 • חלוקת משאבים ושינוי סדרי עדיפות
  הקצאת "נתח" משמעותי מתוך תקציב המועצה לטובת המערכת החינוכית-היישובית.
 • המשאב האנושי לטובת הקהילה
  מעורבות התושבים/ההורים למען החינוך ואיכות החיים.
 • מוביליות חברתית
  יצירת זיקה וטיפוח ההשכלה הגבוהה (קרדיטציה לתואר ראשון) החל מכיתות י"א ומעלה על מנת לאפשר מוביליות חברתית לנוער בישוב.
 • יוזמות ויזמות חינוכית
  שיתוף מוסדות ציבוריים ופרטיים במגמה לקדם את הרמה החינוכית במוסדות החינוך ביישוב, חבירה למוסדות אקדמיים ולמשרד החינוך והתרבות ביישום פרויקטים חינוכיים עכשוויים.
 • חינוך ורווחה
  היענות וטיפול באוכלוסיות סוציו-אקונומיות נמוכות, לרבות אוכלוסיות עולים. הפעלת תוכניות מניעה לאוכלוסיית נוער הנמצאות בסיכון או עלולות להימצא במצב סיכון.

תחומי אחריות כלליים

 • מתן מסגרת חינוך פורמאלי לילדים בגילאי 18-3
 • הכוונת תלמידים למוסדות חינוך ממלכתיים ביישוב, בחינוך הממלכתי דתי שכבות א'-ו' לומדים ביישוב ושכבות ז'-יב'  מחוץ ליישוב לפי מיפוי של משרד החינוך
 • אחריות להיסעים בחינוך הפורמאלי
 • מעקב אחר ביקור סדיר למניעת נשירה ממערכת החינוך – באמצעות קצין ביקור סדיר
 • הפעלת תוכניות העשרה בגני הילדים ובבתי הספר, דוגמת תכניות "קרן קר"ב" ועוד
 • אחריות לבינוי ופיתוח מוסדות חינוך בשיתוף משרד החינוך ומח' ההנדסה ברשות
 • תפעול מוסדות החינוך: אחזקת מבנים וציוד מוסדות החינוך הפורמאלי
 • העסקת עובדים לסיוע בתפעול מוסדות החינוך (סייעות לגננות, אבות בית, מזכירות, לבורנטים, ספרנים)
 • השתתפות במימון יוזמות חינוכיות ייחודיות בבתי הספר
 • הענקת מלגות לסטודנטים ומלגות בשיתוף עם הרשות, מפעל הפיס ופר"ח
 • קשר מתמיד עם מפקחי משרד החינוך במחוז ובהנהלה הראשית
 • ארגון ותפעול מערכת החינוך בשעת חירום

בתחום החינוך המיוחד

 • מציאת מסגרות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
 • ניהול ומעקב אחר תלמידים אלו באמצעות מתי"א, מדריכי החינוך המיוחד, המפקחת על החינוך המיוחד והשפ"ח
 • ארגון מערך היסעים למוסדות החינוך ביישוב ומחוצה לו