​​מתוך רצון לעזור ולעודד את בני גן-יבנה לרכוש השכלה גבוהה ועל-תיכונית, מעניקה המועצה מדי שנה מלגות לזכאים.
השנה, בכדי לייעל והקל את תהליך מסירת המסמכים, יש למלא את הטופס באופן מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 כספי המלגה יועברו ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט/ית בהתאם לטופס אישור חשבון בנק שיועבר עם שאר המסמכים.

קריטריונים לקבלת מלגה

להלן  הקריטריונים המזכים את הסטודנט במלגת הלימודים לשנת הלימודים תשפ"א 2020-2021:
  1. ​תושבי גן -יבנה הרשומים במרשם התושבים.
  2. לימודים אקדמיים לתואר ראשון המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
  3. לימודים לקראת קבלת תואר טכנאי או הנדסאי , ולימודים על תיכוניים-סמינר, ישיבת הסדר וכו'.
  4. מלגות תלמידי י"ג – י"ד הלומדים להסמכה.
המלגה תינתן רק ב-4 שנות הלימוד הראשונות לתואר ראשון.

מסמכים נדרשים

לבקשה יש לצרף:
  1. ​צילום ת"ז והספח בו מצוינת כתובת המגורים.
  2. אישור לימודים
  3. אישור היקף שעות או מערכת של שני הסמסטרים.
  4.  אישור חשבון בנק.

שליחת טפסי המלגה

​כל העומד/ת בקריטריונים הנ"ל מתבקש/ת למלא את טופס הגשת בקשה למלגה לסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"א 2020-2021
יש למלא את הטופס המקוון לבקשת מלגת לימודים (לא תתקבל בקשת מלגה בפקס/דוא"ל).
ללא צירוף כל המסמכים המפורטים לא תדון הבקשה.
 
לידיעתך,  מועד אחרון להגשה במחלקת החינוך  1/7/2021. לאחר מועד זה, לא יתקבלו בקשות למלגות.
 
מאחלים לכל הסטודנטים שבינינו – עלו והצליחו, תחלמו גבוה והגשימו שאיפותיכם!
לסטודנטים הלומדים בשנת הלימודים הנוכחית תשפ"ב, טופס הבקשה למלגה יועלה לאתר במהלך חודש אפריל 2022