​​​​​הורים יקרים שימו לב, החל הרישום לחטיבות הביניים בבית הספר אורט על שם יצחק רבין ובבית הספר אורט על שם נעמי שמר לשנת הלימודים התשפ"ב - 

הרישום יחל ביום א'- 14/3/2021  א' ניסן תשפ"א ויסתיים ביום ה' -18/3/2021 ה' ניסן  תשפ"א

מספר הטלפון של ביה"ס שמר : 08-8570388   

שם המזכירה: גב' אירית טננבאום

קישור לרישום לבית הספר אורט על שם נעמי שמר - https://forms.gle/esknoGREhgBVc51CA   

 

מספר הטלפון של ביה"ס רבין : 08-8570686

שם המזכירה: גב' אילנה עטר 

קישור לרישום לבית הספר אורט על שם נעמי שמר - https://rishum.ort.org.il  

בקשה לוועדת חריגים להעברה בין מוסדות החינוך.pdf


הבהרה חשובה! לחטיבות הביניים אין מיפוי, ההצבה נעשית על פי בתי הספר כדלקמן - 

* בתי הספר נופי מולדת, בן גוריון ומכבים משויכים לבית הספר אורט על שם יצחק רבין

*בתי הספר אילן רמון ואהוד מנור משויכים לבית הספר אורט על שם נעמי שמר

​​


במעמד הרישום יש להצטייד

  1. תעודות זהות של ההורים ובהן פרטי התלמיד וכתובת עדכנית (חובה).
  2. אמצעי תשלום – צ'קים או כרטיס אשראי.
  3. במידה והנכם מעוניינים לבדוק אפשרות לשינוי השיבוץ עליכם להגיש בקשה מסודרת להעברה של תלמיד כמצורף בלינק בעמוד - טפסים חינוך - בקשת העברה של תלמיד לבית ספר יסודי. 
    בקשת העברה של תלמיד- יסודי \ בקשת העברה של תלמיד – על יסודי

בקשת העברה

*ניתן להגיש את בקשת ההעברה של תלמיד לאחר מילוי כלל הפרטים במייל rachelsapir@gan-yavne.co.il או בפקס שמספרו 08-8545643

מיפוי הרחובות לבתי הספר היסודיים

לנוחיותכם מצורפת טבלה ובה מיפוי הרחובות לבתי הספר היסודיים לקראת שנת הלימודים:

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

בית ספררחוב
נופי מולדתאביר יעקבנופי מולדתנופי מולדת
אהוד מנוראגוזאהוד מנוראהוד מנור
אהוד מנוראדמוניתאהוד מנוראהוד מנור
נופי מולדתאהוד בן גראנופי מולדתנופי מולדת
אהוד מנוראודםאהוד מנוראהוד מנור
מכביםאוחיון שמואלמכביםמכבים
אילן רמוןאחד העםאילן רמוןאילן רמון
נופי מולדתאחוזהנופי מולדתנופי מולדת
בן גוריוןאילוןבן גוריוןבן גוריון
מכביםאיריסמכביםמכבים
בן גוריוןאלופי צה"לבן גוריוןבן גוריון
מכביםאלי כהןמכביםמכבים
בן גוריוןאלכסנדרבן גוריוןבן גוריון
מכביםאלעזרמכביםמכבים
אילן רמוןאלתרמן (נתן)אילן רמוןאילן רמון
אהוד מנוראצ"לאהוד מנוראהוד מנור
אהוד מנורארבלאהוד מנוראהוד מנור
אהוד מנורארגמןאהוד מנוראהוד מנור
נופי מולדתאשכולנופי מולדתנופי מולדת
נופי מולדתאתרוגנופי מולדתנופי מולדת
אילן רמוןבגין (מנחם בגין)אילן רמוןאילן רמון
אילן רמוןביאליק (חיים נחמן)אילן רמוןאילן רמון
אהוד מנורבלנקשטיין מורליאהוד מנוראהוד מנור
בן גוריוןבן גוריוןבן גוריוןבן גוריון
נופי מולדתבר יוחאינופי מולדתנופי מולדת
מכביםבר כוכבאמכביםמכבים
בן גוריוןברקאיבן גוריוןבן גוריון
אהוד מנורברקתאהוד מנוראהוד מנור
בן גוריוןבשורבן גוריוןבן גוריון
אילן רמוןגולדברג (לאה)אילן רמוןאילן רמון
אהוד מנורגולןאהוד מנוראהוד מנור
נופי מולדתגיבוריםנופי מולדתנופי מולדת
אהוד מנורגלבועאהוד מנוראהוד מנור
אילן רמוןגרינברג (א.צ.)אילן רמוןאילן רמון
נופי מולדתדבורה הנביאהנופי מולדתנופי מולדת
מכביםדוד המלךמכביםמכבים
אהוד מנורדליהאהוד מנוראהוד מנור
בן גוריוןדלתוןבן גוריוןבן גוריון
מכביםהאורמכביםמכבים
בן גוריוןהאורןבן גוריוןבן גוריון
בן גוריוןהאלהבן גוריוןבן גוריון
מכביםהאנפהמכביםמכבים
נופי מולדתהאשלנופי מולדתנופי מולדת
אילן רמוןהבראילן רמוןאילן רמון
אהוד מנורהברושאהוד מנוראהוד מנור
בן גוריוןהגאולהבן גוריוןבן גוריון
נופי מולדתהגפןנופי מולדתנופי מולדת
אילן רמוןהדגןאילן רמוןאילן רמון
נופי מולדתהדסנופי מולדתנופי מולדת
אהוד מנורהדקלאהוד מנוראהוד מנור
נופי מולדתהדריםנופי מולדתנופי מולדת
נופי מולדתההגנהנופי מולדתנופי מולדת
מכביםהודיהמכביםמכבים
אהוד מנורהוורדאהוד מנוראהוד מנור
אילן רמוןהזורעאילן רמוןאילן רמון
אילן רמוןהחיטהאילן רמוןאילן רמון
אילן רמוןהחמנייהאילן רמוןאילן רמון
אילן רמוןהחציראילן רמוןאילן רמון
אהוד מנורהחרוב – מ-17 -47אהוד מנוראהוד מנור
בן גוריוןהחרוב מ- 1-15 /מ- 2-14בן גוריוןבן גוריון
אהוד מנורהחרציתאהוד מנוראהוד מנור
אילן רמוןהטלאילן רמוןאילן רמון
אהוד מנורהיורהאהוד מנוראהוד מנור
נופי מולדתהישועהנופי מולדתנופי מולדת
מכביםהכדמכביםמכבים
אילן רמוןהמגינים (מרח' המלקוש)אילן רמוןאילן רמון
אהוד מנורהמגינים 16-30/23-51אהוד מנוראהוד מנור
בן גוריוןהמגינים מ-1-21 /מ- 2-14בן גוריוןבן גוריון
אילן רמוןהמגלאילן רמוןאילן רמון
מכביםהמגןמכביםמכבים
אילן רמוןהמורגאילן רמוןאילן רמון
אילן רמוןהמלקושאילן רמוןאילן רמון
בן גוריוןהמפרשבן גוריוןבן גוריון
בן גוריוןהמשוטבן גוריוןבן גוריון
אילן רמוןהמשוררת רחלאילן רמוןאילן רמון
נופי מולדתהנביאיםנופי מולדתנופי מולדת
מכביםהנסמכביםמכבים
נופי מולדתהנשיאנופי מולדתנופי מולדת
אהוד מנורהסייפןאהוד מנוראהוד מנור
בן גוריוןהסייריםבן גוריוןבן גוריון
בן גוריוןהעוגןבן גוריוןבן גוריון
נופי מולדתהעצמאותנופי מולדתנופי מולדת
אהוד מנורהערבהאהוד מנוראהוד מנור
אילן רמוןהערוגותאילן רמוןאילן רמון
בן גוריוןהפלמ"חבן גוריוןבן גוריון
אילן רמוןהקמהאילן רמוןאילן רמון
אילן רמוןהקציראילן רמוןאילן רמון
מכביםהר הצופיםמכביםמכבים
מכביםהר סינימכביםמכבים
מכביםהר ציוןמכביםמכבים
בן גוריוןהראשוניםבן גוריוןבן גוריון
בן גוריוןהרב הרצוגבן גוריוןבן גוריון
אילן רמוןהרגבאילן רמוןאילן רמון
מכביםהרמב"םמכביםמכבים
נופי מולדתהרצלנופי מולדתנופי מולדת
מכביםהרצלמכביםמכבים
בן גוריוןהשומרבן גוריוןבן גוריון
נופי מולדתהשופטיםנופי מולדתנופי מולדת
אהוד מנורהשושןאהוד מנוראהוד מנור
אילן רמוןהשיבוליםאילן רמוןאילן רמון
נופי מולדתהשיטהנופי מולדתנופי מולדת
בן גוריוןהשנייםבן גוריוןבן גוריון
אילן רמוןהשעורהאילן רמוןאילן רמון
אהוד מנורהתאנהאהוד מנוראהוד מנור
מכביםהתבורמכביםמכבים
בן גוריוןהתורןבן גוריוןבן גוריון
אילן רמוןהתלמיםאילן רמוןאילן רמון
אהוד מנורויניפגאהוד מנוראהוד מנור
מכביםזמירמכביםמכבים
בן גוריוןחברבן גוריוןבן גוריון
מכביםחופיתמכביםמכבים
בן גוריוןחלמישבן גוריוןבן גוריון
אהוד מנורחמדהאהוד מנוראהוד מנור
אהוד מנורחצבאהוד מנוראהוד מנור
מכביםחשמונאיםמכביםמכבים
אילן רמוןיבוליםאילן רמוןאילן רמון
בן גוריוןיבנאי יוסףבן גוריוןבן גוריון
מכביםיהודה (המכבי)מכביםמכבים
מכביםיהודה הלוימכביםמכבים
אילן רמוןיהודה עמיחיאילן רמוןאילן רמון
מכביםיהודיתמכביםמכבים
אהוד מנוריהלוםאהוד מנוראהוד מנור
מכביםיוחנןמכביםמכבים
מכביםיונתןמכביםמכבים
מכביםינאימכביםמכבים
מכביםיסמיןמכביםמכבים
בן גוריוןיעליםבן גוריוןבן גוריון
נופי מולדתיפתחנופי מולדתנופי מולדת
אהוד מנוריקותיאל אדם 2-36 /1-27אהוד מנוראהוד מנור
בן גוריוןיקותיאל אדם מ- 38-50בן גוריוןבן גוריון
בן גוריוןירקוןבן גוריוןבן גוריון
מכביםכלניתמכביםמכבים
אהוד מנורכרכוםאהוד מנוראהוד מנור
אילן רמוןכרמיםאילן רמוןאילן רמון
אהוד מנורכרמלאהוד מנוראהוד מנור
אהוד מנורלח"יאהוד מנוראהוד מנור
מכביםלילךמכביםמכבים
נופי מולדתלימוןנופי מולדתנופי מולדת
אהוד מנורלימוראהוד מנוראהוד מנור
מכביםלפידמכביםמכבים
אילן רמוןמגדיםאילן רמוןאילן רמון
מכביםמודיעיןמכביםמכבים
בן גוריוןמורבן גוריוןבן גוריון
אהוד מנורמוריהאהוד מנוראהוד מנור
מכביםמצדהמכביםמכבים
אהוד מנורמרגניתאהוד מנוראהוד מנור
מכביםמריםמכביםמכבים
מכביםמתתיהומכביםמכבים
מכביםנוריתמכביםמכבים
נופי מולדתניל"ינופי מולדתנופי מולדת
מכביםניצחוןמכביםמכבים
בן גוריוןניצנהבן גוריוןבן גוריון
אילן רמוןנעמי שמראילן רמוןאילן רמון
אהוד מנורסביוןאהוד מנוראהוד מנור
אהוד מנורעולי הגרדוםאהוד מנוראהוד מנור
בן גוריוןעופריםבן גוריוןבן גוריון
בן גוריוןפולגבן גוריוןבן גוריון
בן גוריוןצאליםבן גוריוןבן גוריון
אהוד מנורצה"לאהוד מנוראהוד מנור
בן גוריוןצולליםבן גוריוןבן גוריון
אהוד מנורציפורןאהוד מנוראהוד מנור
בן גוריוןצנחניםבן גוריוןבן גוריון
בן גוריוןקדרוןבן גוריוןבן גוריון
בן גוריוןקוק הרבבן גוריוןבן גוריון
אילן רמוןשי עגנוןאילן רמוןאילן רמון
נופי מולדתשמעון היימןנופי מולדתנופי מולדת
נופי מולדתשקמהנופי מולדתנופי מולדת
נופי מולדתתמרנופי מולדתנופי מולדת
נופי מולדתתפוחנופי מולדתנופי מולדת