יישוב כפרי בו המרכיבים הפיזיים והאנושיים שלובים זה בזה , ויוצרים את רוח היישוב.

רוח היישוב

יישוב בצמיחה בעל אוכלוסייה צעירה המספק שירותי קהילה וחינוך איכותיים , תוך שמירה על צביון כפרי שיהווה מוקד משיכה אטרקטיבי לאוכלוסייה איכותית, המבקשת לגור ברווחת דיור , ומעורבות קהילתית גבוהה. הקפדה על יישום תוכנית מתאר שתהווה נדבך חשוב בקליטת תושבים נוספים ושמירה על צביון הישוב.
שיפור איכות השירות לתושב תוך העלאת שביעות הרצון של התושבים ממחלקות המועצה.
יישוב שמערכת החינוך ( הפורמלית והלא פורמלית ) מובילה בתחומים הבאים :

 • בהערכות הפדגוגיות ושביעות רצון של התושבים.
 • בקשר ההדדי בין מוסדות החינוך לקהילה.
 • בתשתית הפיסית ובסביבה הלימודית של מוסדותיו .
 • עלייה מתמדת בזכאים לתעודת בגרות .
 • מובילים בכמות המתגייסים .

ישוב המאפשר לך להכיר , להיחשף וללמוד ממגוון פעילויות התרבות השונות כאשר הדגש יושם על אוכלוסיית הילדים והנוער.
ישוב עם בינוי חדיש ומתחדש , תשתיות משופרות ונגישות תחבורתית נוחה.
ישוב המעניק אפשרויות רבות לפיתוח כלכלי .
ישוב בו השירותים לקהילה מפותחים , נוחים , מהירים ,שיוונים לכל נפש.
יישוב המפתח את חזותו וסביבתו עם סביבת מגורים ודיור איכותיים.

גן יבנה נמצאת בתהליך מתמיד של

 • שיפור איכות השירות
 • גידול ופיתוח שירותים מגוונים ואיכותיים
 • טיפוח והעשרת איכות המשאב האנושי תוך הגברת יעילותו

אסטרטגיית הפיתוח לגן -יבנה

 • האסטרטגיה מורכבת משילובם של מספר רבדים הנוגעים לאיכות חייו של התושב
 • תכנון פיזי אורבני
 • חינוך וקהילה
 • שיפור חזות העיר