​​​לידיעתכם ההקלטות מפורסמות בערוץ ה-YOUTUBE של מועצת גן יבנה
​​​​האזנה להקלטות מליאת המועצה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריךקישור לקובץקישור לקובץ שמעתמלול / החלטה
17/06/2021
פרוטוקול החלטות מליאה שלא מן המנין מס. 13 17.6.21  2021פרוטוקול החלטות מליאה שלא מן המנין מס. 13 17.6.21
17/06/2021
פרוטוקול החלטות מליאה מס. 13 17.6.21  2021פרוטוקול החלטות מליאה מס. 13 17.6.21
08/03/2021
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 28.2.2021  2021פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 28.2.2021
08/03/2021
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 12 מיום 28.2.2021.pdf2021
12/11/2020
פרוטוקול החלטות ישיבה שלא מן המניין 10.11.2020.PDF  2020פרוטוקול החלטות ישיבה שלא מן המניין 10.11.2020.PDF
08/11/2020
תמלול ישיבת מועצה מיום 29.10.2020.pdf  2020תמלול ישיבת מועצה מיום 29.10.2020.pdf
29/10/2020
פרוטוקול החלטות מליאה מס. 10 מיום 29.10.2020.PDF  2020פרוטוקול החלטות מליאה מס. 10 מיום 29.10.2020.PDF
25/06/2020
ישיבת מליאה מן המניין מס' 9  2020ישיבת מליאה מן המניין מס' 9
25/06/2020
תמלול ישיבת מליאה מן המניין ושלא מן המניין 9 ו-10   2020תמלול ישיבת מליאה מן המניין ושלא מן המניין 9 ו-10
13/02/2020
ישיבת מליאה מן המנין מספר 8   2020ישיבת מליאה מן המנין מספר 8
31/12/2019
ישיבת מליאה מועצה שלא מן המניין מספר 2 - החלטות  2019ישיבת מליאה מועצה שלא מן המניין מספר 2 - החלטות
26/12/2019
ישיבת ועידת מליאה שלא מן המניין מספר 8 - תמלול  2019ישיבת ועידת מליאה שלא מן המניין מספר 8 - תמלול
12/12/2019
ישיבת מליאה מועצה מן המניין מספר 7 - תמלול  2019ישיבת מליאה מועצה מן המניין מספר 7 - תמלול
14/11/2019
ישיבת מליאה מן המנין מספר 6 - תמלול  2019ישיבת מליאה מן המנין מספר 6 - תמלול
22/08/2019
ישיבת מליאה מן המנין מספר 5 - החלטות  2019ישיבת מליאה מן המנין מספר 5 - החלטות
22/08/2019
ישיבת מליאה מן המנין מספר 5 - תמלול  2019ישיבת מליאה מן המנין מספר 5 - תמלול
20/06/2019
ישיבת מליאה מן המנין מספר 4  2019ישיבת מליאה מן המנין מספר 4
11/04/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 3 וישיבה של מן המניין מספר 5  2019פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 3 וישיבה של מן המניין מספר 5
24/03/2019
ישיבת מליאה שלא מן המנין מספר 4 - תקציב  2019ישיבת מליאה שלא מן המנין מספר 4 - תקציב
24/03/2019
ישיבת מליאה שלא מן המנין מספר 4 - החלטות  2019ישיבת מליאה שלא מן המנין מספר 4 - החלטות
14/03/2019
ישיבת מליאה שלא מן המנין מספר 3 - תמלול  2019ישיבת מליאה שלא מן המנין מספר 3 - תמלול
17/01/2019
ישיבת מליאה מועצה שלא מן המניין מספר 1  2019ישיבת מליאה מועצה שלא מן המניין מספר 1
17/01/2019
ישיבת מליאה מועצה שלא מן המניין מספר 1 - החלטות  2019ישיבת מליאה מועצה שלא מן המניין מספר 1 - החלטות
30/12/2018
ישיבת מליאה מן המניין מספר 2 - הנהלה  2018ישיבת מליאה מן המניין מספר 2 - הנהלה
20/12/2018
ישיבת מליאה מן המניין מספר 2 - תמלול  2018ישיבת מליאה מן המניין מספר 2 - תמלול
20/12/2018
ישיבת מליאה מן המניין מספר 2 - החלטות  2018ישיבת מליאה מן המניין מספר 2 - החלטות
21/11/2018
ישיבת מליאה מן המניין מספר 1 - תמלול  2018ישיבת מליאה מן המניין מספר 1 - תמלול
21/11/2018
ישיבת מליאה מן המניין מספר 1 - החלטות  2018ישיבת מליאה מן המניין מספר 1 - החלטות
06/09/2018
ישיבת מליאה מן המניין מספר 38  2018ישיבת מליאה מן המניין מספר 38
23/08/2018
ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 19  2018ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 19