המועצה הינה גוף פוליטי דמוקרטי הנבחר על פי סעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965.
חברי המועצה מייצגים באופן יחסי לתוצאות הבחירות, את כל הרשימות או הסיעות שהצליחו לזכות באמונם של תושבי המקום.
חברי מועצת גן-יבנה ה-17 נבחרו בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו ב- 30 באוקטובר 2018.

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם חבר מועצהסיעהתפקידדוא"לנושא תפקידכפתור לפרטים נוספים
דרור לגן יבנהראש המועצה
 • יו"ר ועדת מל"ח וביטחון
 • יו"ר ועדת איכות סביבה וקיימות
 • יו"ר הנהלת המתנ"ס
 • יו"ר הועדה לתכנון ובניה גן יבנה
 • יו"ר ועדה למיגור האלימות
 • יו"ר ועד מנהל מרכז ספורט ונופש גן-יבנה
 • יו"ר החברה הכלכלית
פתח מידע נוסףדרור לגן יבנה
נושא תפקיד
 • יו"ר ועדת מל"ח וביטחון
 • יו"ר ועדת איכות סביבה וקיימות
 • יו"ר הנהלת המתנ"ס
 • יו"ר הועדה לתכנון ובניה גן יבנה
 • יו"ר ועדה למיגור האלימות
 • יו"ר ועד מנהל מרכז ספורט ונופש גן-יבנה
 • יו"ר החברה הכלכלית
דרור לגן יבנהסגן ומ"מ ראש המועצה, חבר ועדת הנהלה
 • מחזיק תיק גזברות וגביה, לרבות אחריות לעובדים
 • מ"מ רה"מ בוועדה לתכנון ובניה גן-יבנה
 • יו"ר ועדת שמות
 • יו"ר וועדה בנגע הסמים המסוכנים
 • חבר ועד מנהל מרכז ספורט ונופש גן-יבנה
 • אחריות על התחומים: פיקוח, מוקד עירוני, שיטור שולב ופרוייקטים
פתח מידע נוסףדרור לגן יבנה
נושא תפקיד
 • מחזיק תיק גזברות וגביה, לרבות אחריות לעובדים
 • מ"מ רה"מ בוועדה לתכנון ובניה גן-יבנה
 • יו"ר ועדת שמות
 • יו"ר וועדה בנגע הסמים המסוכנים
 • חבר ועד מנהל מרכז ספורט ונופש גן-יבנה
 • אחריות על התחומים: פיקוח, מוקד עירוני, שיטור שולב ופרוייקטים
דרור לגן יבנהסגנית ראש המועצה, חברת ועדת הנהלה
 • מחזיקת תיק החינוך הכללי
 • נציגת הרשות בהנהלת המתנ"ס
 • חברה בוועדה לקידום מעמד האישה
 • חברה בוועדת מכרזים
 • חברה בוועדת רווחה
פתח מידע נוסףדרור לגן יבנה
נושא תפקיד
 • מחזיקת תיק החינוך הכללי
 • נציגת הרשות בהנהלת המתנ"ס
 • חברה בוועדה לקידום מעמד האישה
 • חברה בוועדת מכרזים
 • חברה בוועדת רווחה
דרור לגן יבנהחבר מועצה, חבר ועדת הנהלה
 • מחזיק תיק נוער וספורט
 • מחזיק תיק תרבות ואירועים
 • חבר ועד מנהל מרכז ספורט ונופש גן-יבנה
 • חבר בהנהלת המתנ"ס
 • חבר וועדת איכות הסביבה וקיימות
פתח מידע נוסףדרור לגן יבנה
נושא תפקיד
 • מחזיק תיק נוער וספורט
 • מחזיק תיק תרבות ואירועים
 • חבר ועד מנהל מרכז ספורט ונופש גן-יבנה
 • חבר בהנהלת המתנ"ס
 • חבר וועדת איכות הסביבה וקיימות
דרור לגן יבנהחברת מועצה, חברת ועדת הנהלה
 • מחזיקת תיק מסחר, תעשייה ועסקים קטנים
 • מחזיקת תיק נוער
 • יו"ר בוועדת מכרזים
 • יו"ר ועדת הנחות
 • חברה בוועדה לקידום מעמד האישה
פתח מידע נוסףדרור לגן יבנה
נושא תפקיד
 • מחזיקת תיק מסחר, תעשייה ועסקים קטנים
 • מחזיקת תיק נוער
 • יו"ר בוועדת מכרזים
 • יו"ר ועדת הנחות
 • חברה בוועדה לקידום מעמד האישה
הליכודסגן ראש המועצה, חבר הנהלה
 • מחזיק תיק החינוך הדתי, סמכויות להקמת חט"ב דתית
 • אחריות בנושאי דת בחינוך מ"מ דתי
 • מ"מ יו"ר הנהלת המתנ"ס
 • חבר בוועדה למיגור האלימות
 • חבר ומ"מ יו"ר וועדת הנחות
 • חבר וועדת שמות
פתח מידע נוסףהליכוד
נושא תפקיד
 • מחזיק תיק החינוך הדתי, סמכויות להקמת חט"ב דתית
 • אחריות בנושאי דת בחינוך מ"מ דתי
 • מ"מ יו"ר הנהלת המתנ"ס
 • חבר בוועדה למיגור האלימות
 • חבר ומ"מ יו"ר וועדת הנחות
 • חבר וועדת שמות
הליכודחבר מועצה, חבר ועדת הנהלה
 • מחזיק תיק קשרי חוץ
 • מחזיק תיק הקשר עם שרי הממשלה
 • מחזיק תיק התחבורה
 • יו"ר וועדת מאבק בנגע סמים קשים
 • מ"מ יו"ר הנהלת מרכז הספורט והנופש גן-יבנה
 • נציג המועצה באיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד-חבל יבנה
 • נציג המועצה ברשות הניקוז "שורק"
 • חבר וועדת רווחה
 • חבר וועדת שמות
 • חבר וועדת איכות הסביבה וקיימות
פתח מידע נוסףהליכוד
נושא תפקיד
 • מחזיק תיק קשרי חוץ
 • מחזיק תיק הקשר עם שרי הממשלה
 • מחזיק תיק התחבורה
 • יו"ר וועדת מאבק בנגע סמים קשים
 • מ"מ יו"ר הנהלת מרכז הספורט והנופש גן-יבנה
 • נציג המועצה באיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד-חבל יבנה
 • נציג המועצה ברשות הניקוז "שורק"
 • חבר וועדת רווחה
 • חבר וועדת שמות
 • חבר וועדת איכות הסביבה וקיימות
דרך חדשה לגן-יבנהחבר מועצה
 • חבר וועדת שמות
 • חבר וועדת איכות הסביבה וקיימות
פתח מידע נוסףדרך חדשה לגן-יבנה
נושא תפקיד
 • חבר וועדת שמות
 • חבר וועדת איכות הסביבה וקיימות
דרך חדשה לגן-יבנה חברת מועצה, חברת ועדת הנהלה
 • יו"ר וועדה לקידום מעמד האישה
 • יו"ר וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
 • חברה וועדת מכרזים
 • חברת וועדת רווחה
 • מחזיקת תיק החברה הכלכלית לגן יבנה
פתח מידע נוסףדרך חדשה לגן-יבנה
נושא תפקיד
 • יו"ר וועדה לקידום מעמד האישה
 • יו"ר וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
 • חברה וועדת מכרזים
 • חברת וועדת רווחה
 • מחזיקת תיק החברה הכלכלית לגן יבנה
עוצמה חבר מועצה
 • חבר וועדת רווחה
 • חבר וועדת מאבק בנגע סמים קשים
 • מחזיק תיק הדת ומחזיק תיק תרבות תורנית
פתח מידע נוסףעוצמה
נושא תפקיד
 • חבר וועדת רווחה
 • חבר וועדת מאבק בנגע סמים קשים
 • מחזיק תיק הדת ומחזיק תיק תרבות תורנית
עוצמהחבר מועצה
 • חבר וועדת הנחות
 • חבר וועדת מכרזים
 • ממלא מקום מחזיק תיק תחבורה
 • חבר וועדת ביטחון וחירום
פתח מידע נוסףעוצמה
נושא תפקיד
 • חבר וועדת הנחות
 • חבר וועדת מכרזים
 • ממלא מקום מחזיק תיק תחבורה
 • חבר וועדת ביטחון וחירום
גן יבנה משנה כיווןחבר מועצה
 • יו"ר וועדת ביקורת
 • חבר וועדת שמות
 • חבר וועדת הנחות
פתח מידע נוסףגן יבנה משנה כיוון
נושא תפקיד
 • יו"ר וועדת ביקורת
 • חבר וועדת שמות
 • חבר וועדת הנחות
גן יבנה משנה כיווןחברת מועצה
 • חברת וועדת ביקורת
 • חברת וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
 • חברת ועדת רווחה
 • חברת ועדה לקידום מעמד האישה
 • חברת ועדה למיגור האלימות
פתח מידע נוסףגן יבנה משנה כיוון
נושא תפקיד
 • חברת וועדת ביקורת
 • חברת וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
 • חברת ועדת רווחה
 • חברת ועדה לקידום מעמד האישה
 • חברת ועדה למיגור האלימות