בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

ועדהיו"ר הועדהחברי הועדהכפתור לפרטים נוספים
הנהלת המתנ"סדרור אהרון – ראש המועצה
 1. ירון ניסים –  מ"מ יו"ר הנהלת מתנ"ס
 2. רחמים שרים – מנהל מח' החינוך, נציג רשות
 3. אמיר גברה – קב"ט, נציג רשות
 4. אילן סויסה – מנכ"ל המועצה, נציג רשות
 5. ירדנה אוקמן- סגנית ראש המועצה, נציגת ציבור
 6. חווה הירש, נציגת ציבור
 7. אילן רביבו, נציג ציבור
 8. אריה מוסקוביץ', נציג ציבור
 9. אורן לובל, נציג ציבור
 10. עוזי מנצור, נציג ציבור
 11. מירב נחמיאס
 12. סיגל אסולין, נציגת ציבור ויו"ר וועדת כספים
 13. ציפי שילוח, נציגת רשות וחברת וועדת ביקורת
 14. אורנה סיסו, נציגת ציבור וחברת וועדת ביקורת
 15. מיכל זהבי, נציגת החברה למתנ"סים
 16. סיגל פריינטה, נציגת החברה למתנ"סים
פתח מידע נוסףהנהלת המתנ"סהנהלת המתנ"ס
חברי הועדה
 1. ירון ניסים –  מ"מ יו"ר הנהלת מתנ"ס
 2. רחמים שרים – מנהל מח' החינוך, נציג רשות
 3. אמיר גברה – קב"ט, נציג רשות
 4. אילן סויסה – מנכ"ל המועצה, נציג רשות
 5. ירדנה אוקמן- סגנית ראש המועצה, נציגת ציבור
 6. חווה הירש, נציגת ציבור
 7. אילן רביבו, נציג ציבור
 8. אריה מוסקוביץ', נציג ציבור
 9. אורן לובל, נציג ציבור
 10. עוזי מנצור, נציג ציבור
 11. מירב נחמיאס
 12. סיגל אסולין, נציגת ציבור ויו"ר וועדת כספים
 13. ציפי שילוח, נציגת רשות וחברת וועדת ביקורת
 14. אורנה סיסו, נציגת ציבור וחברת וועדת ביקורת
 15. מיכל זהבי, נציגת החברה למתנ"סים
 16. סיגל פריינטה, נציגת החברה למתנ"סים
ועדת תמיכותאילן סויסה – מנכ"ל המועצה
 1. אלון מדהלה – גזבר המועצה , חבר
 2. עו"ד יעל צוברי – יועצת משפטית למועצה, חברה
פתח מידע נוסףועדת תמיכותועדת תמיכות
חברי הועדה
 1. אלון מדהלה – גזבר המועצה , חבר
 2. עו"ד יעל צוברי – יועצת משפטית למועצה, חברה
ועדת הנחותרוחמה עזר, חברת מועצה
 1. ירון ניסים , מ"מ יו"ר וחבר מועצה
 2. רוני ארביב, חבר מועצה
 3. מוטי יוסף , חבר מועצה
 4. אלון מדהלה , גזבר המועצה, חבר
 5. עו"ד יעל צוברי ,  יועצת משפטית למועצה וחברה
 6. ימית עופרי, מנהלת מחלקת רווחה וחברה
פתח מידע נוסףועדת הנחותועדת הנחות
חברי הועדה
 1. ירון ניסים , מ"מ יו"ר וחבר מועצה
 2. רוני ארביב, חבר מועצה
 3. מוטי יוסף , חבר מועצה
 4. אלון מדהלה , גזבר המועצה, חבר
 5. עו"ד יעל צוברי ,  יועצת משפטית למועצה וחברה
 6. ימית עופרי, מנהלת מחלקת רווחה וחברה
ועדת ביקורתמוטי יוסף
 1. מירב אילוז, חברת מועצה
פתח מידע נוסףועדת ביקורתועדת ביקורת
חברי הועדה
 1. מירב אילוז, חברת מועצה
ועדת רכש ובלאיאלון מדהלה – גזבר המועצה
 1. אילן סויסה – מנכ"ל המועצה, חבר
 2. שמריה דמארי – מנהל רכש, חבר
 3. רחמים שרים – מנהל מחלקת החינוך, חבר
 4. וידה אוחיון, נציגת עובדים
פתח מידע נוסףועדת רכש ובלאיועדת רכש ובלאי
חברי הועדה
 1. אילן סויסה – מנכ"ל המועצה, חבר
 2. שמריה דמארי – מנהל רכש, חבר
 3. רחמים שרים – מנהל מחלקת החינוך, חבר
 4. וידה אוחיון, נציגת עובדים
ועדת שמותעו"ד סביון יניב – סגן ראש המועצה
 1. ירון ניסים, חבר מועצה
 2. יורם סויסה, חבר מועצה
 3. חיים שוחמי, חבר מועצה
 4. עו"ד מוטי יוסף, חבר מועצה
 5. ירדנה אוקמן, חברת מועצה
פתח מידע נוסףועדת שמותועדת שמות
חברי הועדה
 1. ירון ניסים, חבר מועצה
 2. יורם סויסה, חבר מועצה
 3. חיים שוחמי, חבר מועצה
 4. עו"ד מוטי יוסף, חבר מועצה
 5. ירדנה אוקמן, חברת מועצה
ועדת הקצאת קרקעאילן סויסה – מנכ"ל המועצה
 1. אלון מדהלה – גזבר המועצה, חבר
 2. דרור איווניר – מהנדס המועצה, חבר
 3. עו"ד יעל צוברי – יועצת משפטית למועצה, חברה
פתח מידע נוסףועדת הקצאת קרקעועדת הקצאת קרקע
חברי הועדה
 1. אלון מדהלה – גזבר המועצה, חבר
 2. דרור איווניר – מהנדס המועצה, חבר
 3. עו"ד יעל צוברי – יועצת משפטית למועצה, חברה
ועדה לקידום מעמד האישהעו"ד הדס ויצמן – חברת מועצה
 1. ירדנה אוקמן, חברת מועצה
 2. רוחמה עזר, חברת מועצה
 3. מירב אילוז, חברת מועצה
 4. לימור לירון סילברה, – חברה ויועצת לקידום מעמד האישה
פתח מידע נוסףועדה לקידום מעמד האישהועדה לקידום מעמד האישה
חברי הועדה
 1. ירדנה אוקמן, חברת מועצה
 2. רוחמה עזר, חברת מועצה
 3. מירב אילוז, חברת מועצה
 4. לימור לירון סילברה, – חברה ויועצת לקידום מעמד האישה
ועדת רווחהעו"ד רונית כהן (נציגת ציבור)
 1. אלירם שרביט, חבר מועצה – יו"ר
 2. ירדנה אוקמן – סגנית ראש המועצה, חברה
 3. עו"ד הדס וייצמן, חבר מועצה
 4. יורם סויסה, חבר מועצה
 5. אילן רביבו, חבר מועצה
 6. מירב אילוז , חברת מועצה
פתח מידע נוסףועדת רווחהועדת רווחה
חברי הועדה
 1. אלירם שרביט, חבר מועצה – יו"ר
 2. ירדנה אוקמן – סגנית ראש המועצה, חברה
 3. עו"ד הדס וייצמן, חבר מועצה
 4. יורם סויסה, חבר מועצה
 5. אילן רביבו, חבר מועצה
 6. מירב אילוז , חברת מועצה
ועדה למיגור האלימותדרור אהרון – ראש המועצה
 1. אילן סויסה – מנכ"ל המועצה, חבר
 2. רחמים שרים – מנהל מח' חינוך, חבר
 3. אמיר גברה – מנהל אגף בטחון, חבר
 4. מירב אילוז – חברת מועצה, חברה
 5. ירון ניסים – חבר מועצה, חבר
 6. בצלאל בסל, חבר
פתח מידע נוסףועדה למיגור האלימותועדה למיגור האלימות
חברי הועדה
 1. אילן סויסה – מנכ"ל המועצה, חבר
 2. רחמים שרים – מנהל מח' חינוך, חבר
 3. אמיר גברה – מנהל אגף בטחון, חבר
 4. מירב אילוז – חברת מועצה, חברה
 5. ירון ניסים – חבר מועצה, חבר
 6. בצלאל בסל, חבר
ועדת איכות סביבה וקיימותדרור אהרון – ראש המועצה
 1. חיים שוחמי, חבר מועצה
 2. קרן שפירא אביטן – נציגת ציבור, חברה
 3. יורם סויסה, חבר מועצה
 4. אילן רביבו, חבר מועצה
 5. אבי מנצור – מנהל מח' תברואה ואיכ"ס, חבר
 6. איריס רז – נציגת ציבור
 7. ליאורה ניצן – רכזת בכירה לחינוך וקהילה – המשרד לאיכ"ס
 8. סילביה דהן-גואטה – רכזת מיחזור – איגוד ערים לאיכ"ס
 9. גד עופר – רכז פסולת – איגוד ערים לאיכ"ס
 10. אהוד שטיין - חבר ועדה
פתח מידע נוסףועדת איכות סביבה וקיימותועדת איכות סביבה וקיימות
חברי הועדה
 1. חיים שוחמי, חבר מועצה
 2. קרן שפירא אביטן – נציגת ציבור, חברה
 3. יורם סויסה, חבר מועצה
 4. אילן רביבו, חבר מועצה
 5. אבי מנצור – מנהל מח' תברואה ואיכ"ס, חבר
 6. איריס רז – נציגת ציבור
 7. ליאורה ניצן – רכזת בכירה לחינוך וקהילה – המשרד לאיכ"ס
 8. סילביה דהן-גואטה – רכזת מיחזור – איגוד ערים לאיכ"ס
 9. גד עופר – רכז פסולת – איגוד ערים לאיכ"ס
 10. אהוד שטיין - חבר ועדה
ועדת מל"ח (משק לשעת חירום)דרור אהרון -ראש המועצה
 1. עומרי וייסמן – מכלול מידע לציבור והסברה
 2. עו"ד יניב סביון – סגן ומ"מ
 3. אמיר גברה – מרכז הוועדה ממונה חירום וביטחון
 4. אילן סויסה – מנכ"ל/רמ"ט
 5. אלון מדהלה – גזבר וממלא מקום מנהל מכלול כוח אדם
 6. מזל אזולאי – מכלול לוגיסטיקה ותפעול
 7. אבי מנצור – מכלול מנהל כללי תברואה
 8. דרור איווניר – מכלול הנדסה ותשתיות
 9. אבישי קליין – מכלול הנדסה ותשתיות, מים וביוב
 10. עזי רוזן – מוקד עירוני
 11. רחמים שרים – מכלול חינוך
 12. יהודית שטרית – מ"מ מנהל מכלול חינוך
 13. עוזי גרינבויים – מכלול טיפול באוכלוסיה
 14. שמריה דמארי – מכלול לוגיסטיקה ותפעול, מזון, משכ"ל, דלק ורכש
 15. עוזיאל מנצור – פס"ח
 16. לימור סילוורה - מכלול כוח אדם
פתח מידע נוסףועדת מל"ח (משק לשעת חירום)ועדת מל"ח (משק לשעת חירום)
חברי הועדה
 1. עומרי וייסמן – מכלול מידע לציבור והסברה
 2. עו"ד יניב סביון – סגן ומ"מ
 3. אמיר גברה – מרכז הוועדה ממונה חירום וביטחון
 4. אילן סויסה – מנכ"ל/רמ"ט
 5. אלון מדהלה – גזבר וממלא מקום מנהל מכלול כוח אדם
 6. מזל אזולאי – מכלול לוגיסטיקה ותפעול
 7. אבי מנצור – מכלול מנהל כללי תברואה
 8. דרור איווניר – מכלול הנדסה ותשתיות
 9. אבישי קליין – מכלול הנדסה ותשתיות, מים וביוב
 10. עזי רוזן – מוקד עירוני
 11. רחמים שרים – מכלול חינוך
 12. יהודית שטרית – מ"מ מנהל מכלול חינוך
 13. עוזי גרינבויים – מכלול טיפול באוכלוסיה
 14. שמריה דמארי – מכלול לוגיסטיקה ותפעול, מזון, משכ"ל, דלק ורכש
 15. עוזיאל מנצור – פס"ח
 16. לימור סילוורה - מכלול כוח אדם
ועדת ערר לארנונהעו"ד צבי שמיר
 1. צביקה מדלינסקי, מ"מ יו"ר וחבר ועדה
 2. אבי פריד, חבר ועדה
פתח מידע נוסףועדת ערר לארנונהועדת ערר לארנונה
חברי הועדה
 1. צביקה מדלינסקי, מ"מ יו"ר וחבר ועדה
 2. אבי פריד, חבר ועדה
ועדה להנצחת זכר נפגעי פעולות טרור ואיבהעו"ד הדס וייצמן
 1. מירב אילוז, חברת מועצה
 2. לילי אמיר, חברה נציגת המשפחות
פתח מידע נוסףועדה להנצחת זכר נפגעי פעולות טרור ואיבהועדה להנצחת זכר נפגעי פעולות טרור ואיבה
חברי הועדה
 1. מירב אילוז, חברת מועצה
 2. לילי אמיר, חברה נציגת המשפחות
ועדה לאישור גיוס וקבלת תרומות 
 1. אילן סויסה – מנכ"ל המועצה
 2. אלון מדהלה – גזבר המועצה
 3. עו"ד יעל צוברי – יועצמ"ש
פתח מידע נוסףועדה לאישור גיוס וקבלת תרומותועדה לאישור גיוס וקבלת תרומות
חברי הועדה
 1. אילן סויסה – מנכ"ל המועצה
 2. אלון מדהלה – גזבר המועצה
 3. עו"ד יעל צוברי – יועצמ"ש
ועדת השקעותאלון מדהלה
 1. וידה אוחיון – מזכירת מח' שפ"ע, חברה
 2. זיוה בן לולו – מזכירת מח' גביה, חברה
פתח מידע נוסףועדת השקעותועדת השקעות
חברי הועדה
 1. וידה אוחיון – מזכירת מח' שפ"ע, חברה
 2. זיוה בן לולו – מזכירת מח' גביה, חברה
ועדת הנהלת המועצה 
 1. דרור אהרון
 2. עו"ד סביון יניב
 3. ירדנה אוקמן
 4. רוחמה עזר
 5. אילן רביבו
 6. ירון ניסים
 7. יורם סויסה
 8. עו"ד הדס וייצמן
 9. אלירם שרביט
 10. רוני ארביב
פתח מידע נוסףועדת הנהלת המועצהועדת הנהלת המועצה
חברי הועדה
 1. דרור אהרון
 2. עו"ד סביון יניב
 3. ירדנה אוקמן
 4. רוחמה עזר
 5. אילן רביבו
 6. ירון ניסים
 7. יורם סויסה
 8. עו"ד הדס וייצמן
 9. אלירם שרביט
 10. רוני ארביב
ועדת מכרזיםרוחמה עזר, חברת מועצה
 1. ירדנה אוקמן – סגנית ראש המועצה, חברה
 2. עו"ד הדס ויצמן, חברת מועצה
 3. מירב אילוז, חברת מועצה
 4. רוני ארביב, חבר מועצה
פתח מידע נוסףועדת מכרזיםועדת מכרזים
חברי הועדה
 1. ירדנה אוקמן – סגנית ראש המועצה, חברה
 2. עו"ד הדס ויצמן, חברת מועצה
 3. מירב אילוז, חברת מועצה
 4. רוני ארביב, חבר מועצה