דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

תכנית מתאר 2035

תכנית המתאר של גן יבנה נמצאת בשלביה הראשונים. צוות מקצועי רחב בתחומים שונים (כלכלה, איכות סביבה, חברה וקהילה, תחבורה,תשתיות, נוף ושטחים פתוחים), בראשות משרד אדריכלים ערן מבל, נבחר על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים והמועצה המקומית גן יבנה והחל לפני מספר חודשים את עבודתו. בשלב הראשון למד הצוות את תמונת המצב של גן יבנה ואסף לצורך כך מידע רב מגורמים שונים – נציגי מועצה , אנשי מקצוע, ותושבים. הנתונים והמידע שנאסף ונותח ע"י חברי הצוות יתרום לגיבוש התכנית מתוך הכרות רחבה ועמוקה יותר של הישוב.

 

תהליך התכנון מלווה בשיתוף הציבור בשלבים השונים של הכנת התכנית. בשלב הראשון קיימנו מספר מפגשי תושבים בקבוצות מיקוד, בהם למדנו על הצרכים השונים ועל העמדות הבסיסיות לגבי פיתוח גן יבנה. בתחילת חודש יולי ב- 6.7.15 התקיים במתנ"ס מפגש שיתוף ציבור רחב, אליו מוזמנים תושבי גן יבנה. במפגש זה יציג צוות התכנון בפניכם את עיקרי הממצאים של לימוד המצב הקיים, מידע רחב בתחומים השונים שנאסף ונותח על ידי אנשי המקצוע. במפגש זה נקיים קבוצות דיון ונרצה ללמוד איך אתם רואים את פני הישוב בעתיד? מה חשוב לכם לשמר? אילו דברים יש לשנות? לאילו צרכים יש לתת מענה במסגרת התוכנית?

 

מהי תכנית מתאר כוללנית ליישוב?

תכנית המתאר הינה מסמך סטטוטורי (חוקי) המכתיב מדיניות וכיווני פיתוח עתידיים בנושאים בעלי היבט פיסי באזור היישוב, לטווח של כ- 20 השנים הבאות (עד שנת יעד 2035). כפי שעולה משם התכנית, זוהי תכנית מתארת, כלומר תכנית שבוחנת את כל הישוב באופן מקיף ולא מתייחסת באופן ספציפי לבית הבודד. 

 

התכנית קובעת סוגיות מכריעות בעתידו של היישוב כמו: גודל האוכלוסייה העתידי, אופי הבינוי , אילו דירות ניתן יהיה לבנות - צפיפות וגובה הבנייה, היכן וכמה שטחי תעסוקה בתוך הישוב, ייעודי קרקע לתחומים שונים ביניהם מבני ציבור – מוסדות חנוך וקהילה, מקומות בילוי לנוער ומבוגרים וכד', תחבורה בתוך הישוב ממנו ואליו, מסחר ועוד. סוגיות אלה הינן בעלות משמעויות נרחבות המשפיעות השפעה ישירה על איכות חייהם של תושבי היישוב.

 

לאחר אישורה בוועדה המחוזית התכנית תקבל מעמד סטטוטורי (חוקי) והמועצה והתושבים יהיו מחויבים לפעול על פיה. תכנית המתאר קובעת הנחיות להכנת תכניות בנין עיר מפורטות (תב"ע) ולא ניתן להוציא על פיה היתרי בנייה.

 

 

מהם הכלים של תכנית המתאר וכיצד היא בנויה?

קביעת יעדי הפיתוח של הישוב – היקף האוכלוסייה הצפוי והרצוי והדרכים להבטיח לה איכות חיים; אמצעים לפיתוח הכלכלי של הישוב; הקשרים של גן יבנה עם המרחב הסובב אותה והדרכים לחזק אותם; שיפור הנגישות בתוך הישוב, ממנו ואליו בתחבורה ציבורית, ברכב, באופנים וברגל.

 

קביעת ייעודים ושימושים בקרקע – תכנית המתאר קובעת את ייעודי הקרקע ברחבי הישוב. היא מסמנת על מפת הישוב את האזורים שיוקצו למגורים, לתעסוקה, לתיירות, לפארקים וגינות ציבוריות, למוסדות חינוך, רווחה וקהילה וכד'. ביכולתה גם לקבוע היכן ניתן לערב את ייעודי הקרקע השונים ובאיזה אופן.

 

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב – התכנית קובעת את גובה הבינוי האפשרי בכל אזור בישוב ואת הצפיפות הרצויה, לעיתים בלווי הנחיות נוספות לגבי המרקם הבנוי. בנוסף, מציעה התכנית דרכים להתחדשות עירונית.

 

קביעת כללים לשימור שטחים ערכיים והנחיות סביבתיות –התכנית כוללת הנחיות לטיפול באזורים לשימור, גיבוש פרוגרמה לתחום המרחב הציבורי, השטחים הפתוחים והנוף, איסור על שימושים העלולים לגרום מטרד או להפריע לשימוש המרכזי אותו קבעה התכנית לאזור וכדומה.

 

תכנית מתאר כוללנית לגן יבנה לשנת היעד 2035 תיצור את התנאים התכנוניים המתאימים להתפתחות יישוב איכותי , בעל יציבות כלכלית, התואם את מאפייני האוכלוסייה וצרכיה, הן לתושבי היישוב כיום והן לתושבים העתידיים.

 

לפרטים נוספים: חגית ג'יניאו אדיב יעדים בפיתוח

טל' 050-5552969

zohargin@bezeqint.net

סיכום מפגש שיתוף ציבור 6.7.15

מצגת ערב שיתוף ציבור

עבור לתוכן העמוד