דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

מכרז פומבי 17/16 - אספקת מוצרי ציוד משרדי

26/10/2016

 

 

עיון במסמכי המכרז:

בקובץ בתחתית עמוד זה

ובמשרדי מחלקת הגבייה, רח' הרצל 6 גן יבנה בימים א-ה בשעות 12:00-8:00

 

 

רכישת מסמכי מכרז:

מחלקת הגביה, רחוב הרצל 6 גן יבנה בימים א'ה' בשעות 12:00-8:00.

(התשלום לא יוחזר).

 

הבהרות:

לפרטים נוספים והבהרות יש לפנות בכתב למנהל מחלקת הרכש, מר שמריה דמארי, עד 17.11.16 בפקס' 08-8545603.

 

הגשת הצעות:

המשתתף מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה.

מסמכי המכרז יוגשו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המשתתף.

את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית (אין לשלוח בדואר) במשרדי המועצה המקומית, רח' הרצל 1 גן יבנה, במעטפה סגורה הנושאת את מספר המכרז ושם המכרז.

 

מועד אחרון להגשה: 24.11.16 בשעה 14:00

 

* הצעות ומסמכי מכרז שימסרו לאחר המועד הנקוב לעיל יפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים.

 

יובהר, כי אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

 

 

  מסמכי מכרז אספקת מוצרי ציוד משרדי - מכרז 17/16
הדפסשלח לחברPrintPDF
עבור לתוכן העמוד